| 22.02.2016

Fulbright Distinguished Chairs utsedda till Hanken

Fyra amerikanska forskare kommer att gästa Hanken åren 2016-2018 inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.

Utöver dessa fyra välrenommerade amerikanska forskare kommer innehavaren av Fulbright-Nokia Distinguished Chair in Information and Communications Technologies att vistas på Hanken under samma tidsperiod.- För Hanken är detta en enastående möjlighet att genom hela fem, internationellt erkända forskningsprofiler både bredda och fördjupa vårt eget kunnande. Vi ser fram emot att välkomna samtliga professorer i vår forskargemenskap, säger Timo Korkeamäki som är prorektor med ansvar för forskning vid Hanken.

Fulbright-Hanken Distinguished Chairs in Business and Economics

Distinguished Professor James Stock, University of South Florida
Distinguished Professor Stock forskar inom logistik och företagsansvar och vistas vid Hanken totalt 6 månader uppdelat på två besök under läsåren 2016-2017 och 2017-2018.Professor Srinivas Talluri, Michigan State University
Professor Talluri forskar inom logistik och företagsansvar och vistas vid Hanken 4 månader uppdelat på två besök under läsåren 2016-2017 och 2017-2018.Associate Professor John Broussard, Rutgers, State University of New Jersey
Associate Professor Broussard forskar inom ämnet finansiering och redovisning och kommer att arbeta vid Hanken 5 månader under läsåret 2016-2017.Associate Professor Ruby (Pui Wan) Lee, Florida State University
Associate Professor Lee forskar inom marknadsföring och vistas preliminärt vid Hanken 7 månader under läsåret 2016-2017.

Fulbright-Nokia Distinguished Chair in Information and Communications Technologies

Professor Carol Tenopir, University of Tennessee, Knoxville
Professor Tenopir forskar inom informationssystem och kommer att vistas vid Hanken under 9 månader 2016-2017.Avtalet mellan Hanken och Fulbright Center gör det möjligt för väletablerade amerikanska forskare att tillbringa en period vid Hanken. Under sin vistelse skall forskaren undervisa och/eller forska vid Hanken samt bidra till att sprida Hankens forskning och kunskap till både näringsliv och samhälle.Fulbright Center är en sakkunnigorganisation för akademiskt utbyte mellan Finland och Nordamerika, vars centrala mål är att stödja internationaliseringen av högskolor och forskning i Finland.