| 23.01.2018

Är du intresserad av att ta en Executive MBA?

Hanken erbjuder nu en anställd möjligheten att delta i det Hanken Executive MBA program som startar i mars 2018. Ansökningstiden har förlängts till 16.2.2018 eftersom inga ansökningar ännu inkommit.

Har du funderat på att utveckla dig själv och ditt ledarskap genom ett Executive MBA-program?Hanken Executive MBA är ett internationellt ackrediterat MBA-program som görs på engelska. Med hjälp av programmet stärker du din förmåga att fatta strategiska beslut och dina ledarskapsfärdigheter. På så sätt förbättrar du dina möjligheter att skapa värde för både dig själv, din organisation, dina kunder, och andra intressegrupper.Vem kan söka till programmet?Intresserade skall söka till programmet enligt gällande antagningskriterier och normal ansökningsprocess. Mer om antagningskriterierna.Den sökande bör vara fastanställd vid Hanken i Helsingfors eller Vasa och ha arbetat på Hanken i minst 3 år. I valet prioriteras sökande som inte har examen i ekonomiska vetenskaper från förut.Ansökningsblanketten skickas först till personalchef Elina Stadigh (elina.stadigh@hanken.fi) som behandlar de interna ansökningarna tillsammans med rektor. De interna ansökningarna skall lämnas in senast 16.2.2018.Mera informationFör mera information om programmet kan du besöka programmets webbplats eller kontakta personalen på MBA Office direkt via emba@hanken.fi .