Sustainable globe, photo by Ben White on Unsplash

Samhällsansvar och hållbarhet

Samhällsansvar och hållbarhet hör till grundpelarna för all verksamhet på Hanken. Här hittar du mer information om ämnet!

Samhällsansvar och hållbarhet vid Hanken är en kärnpelare i vår strategi Hanken 2030. Den integreras och förespråkas i alla våra aktiviteter: forskning, undervisning, partnerskap, våra campusbyggnader och vår verksamhet.

Värra rapporter om samhällsansvar och hållbarhets finns här!

Våra Styrkor inom Forskning inkluderar:

Tags