Studerande Hanken

Samhällsansvar och hållbarhet

Samhällsansvar och hållbarhet hör till grundpelarna för all verksamhet på Hanken. Här hittar du mer information om ämnet!

Samhällsansvar och hållbarhet vid Hanken är en kärnpelare i vår strategi Hanken 2030. Den integreras och förespråkas i alla våra aktiviteter: forskning, undervisning, partnerskap, våra campusbyggnader och vår verksamhet.

Mission

Vår mission är att skapa ny kunskap och utbilda ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom att integrera etik, samhällsansvar, och hållbarhet i all vår verksamhet. All vår verksamhet präglas av de nordiska värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet samt av hög kvalitet och kontinuerlig förbättring. Läs mer 

Våra hållbarhetsområden