Samhällsansvar och hållbarhet

Sustainable globe, photo by Ben White on Unsplash
Samhällsansvar och hållbarhet hör till grundpelarna för all verksamhet på Hanken. Här hittar du mer information om ämnet!

Samhällsansvar och hållbarhet genomsyrar all verksamhet på Hanken genom vår mission, vision och strategi Hanken 2030.

 

Våra styrkeområden inom forskning inkluderar:

Hanken byggnaden utifrån med flaggor & centrets logo
Vår mission
Vår mission är att skapa ny kunskap och utbilda ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom att integrera etik, samhällsansvar och hållbarhet i all vår verksamhet. All vår verksamhet präglas av de nordiska värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet samt av hög kvalitet och kontinuerlig förbättring.
BBC-film 'Aiming Higher' om samhällsansvar på Hanken
Hanken Svenska handelshögskolan har blivit utvald som ett av de 21 universitet globalt och enda nordiska universitetet, som deltar i serien Aiming Higher som görs av BBC StoryWorks.
Clip from BBC Aiming Higher film about Hanken