| 06.09.2018

Vill du bli Hankens arbetarskyddsfullmäktig?

Arbetarskyddsfullmäktigen företräder arbetstagarna på arbetsplatsen i arbetarskyddssamarbetet. Perioden är till slutet av år 2019.

Du jobbar tätt ihop med arbetarskyddschefen (personalchef Elina Stadigh) och är medlem i Hankens samarbetskommitté, som också fungerar som arbetarskyddskommitté.
Du får ett månatligt arvode 215 euro.Här hittar du mera info:https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetarskydd-pa-arbetsplatsen/arbetars… på Hanken har tagit fram en gemensam kandidat, Sampo Sauri från Datacentralen, samt Petri Mäntysaari som suppleant. Ifall det finns flera intresserade arrangeras val och ifall det inte finns andra kandidater är dessa två valda.Om du är intresserad, kan du kontakta huvudförtroendeman Åke Finne eller någon annan förtroendeman senast måndag 24.9.2018.