| 02.04.2020

“Var snäll mot dig själv när du distansarbetar!”

Foto: Cata Portin
Att arbeta hemifrån kan hjälpa oss att hitta nya vanor som förbereder oss för framtidens arbete, säger forskardoktor Emma Nordbäck.

Som de flesta kunskapsorganisationer i Finland just nu, har Hanken snabbt övergått från kontorsarbete till distansarbete hemma. Efter ett par dagar av att komma till rätta, verkar det som att allting har börjat löpa på förvånansvärt problemfritt.

Forskardoktor Emma Nordbäck arbetar vid Institutionen för företagsledning och organisation på Hanken och forskar i distansarbete. Under de senaste tio åren har hon specialiserat sig på virtuella team, inklusive samarbete, kommunikation och ledarskap på distans. Hon vet vad som krävs för att organisera distansarbetet väl.

Det första Nordbäck tar upp är att det kan vara svårt att acceptera, särskilt i denna ovanliga situation orsakad av den pågående virusepidemin, att arbetet hemma inte är lika effektivt som under normala omständigheter.

-Det är viktigt att acceptera och förstå att man inte får lika mycket gjort som normalt, särskilt om det finns små barn hemma på samma gång. Det är inget som man ska må dåligt över utan det är snarare en orsak att vara snäll mot sig själv och andra – produktivitet är inte det viktigaste just nu, säger hon.

Normalt brukar människor distansarbeta 1-2 dagar i veckan, eller dela upp sina dagar, och tillbringa resterande tid på kontoret. Det är enkelt att kommunicera på kontoret och spara uppgifter som kräver mer koncentration till att göra hemma. Nu har vi inte denna valmöjlighet utan vi är tvungna att göra allt arbete hemma. Enligt Nordbäck blir det i dessa situationer allt viktigare att kommunicera med kollegor genom virtuella möten och kaffepauser.

Överraskande nog kan det finnas några ljusglimtar i denna plötsliga virtualisering av arbetet.
-Nu kan även våra kollegor i Vasa delta i våra virtuella kaffepauser på samma sätt som resten av personalen, förklarar Nordbäck.

För närvarande bedriver Nordbäck forskning genom att be människor skriva dagböcker om sitt distansarbete under COVID-19. I de virtuella mötena har hon lagt märke till hur människor är mer bekymrade över varandras välbefinnande och är mer villiga att dela med sig av insikter från sitt personliga liv, till exempel genom att presentera hemmet eller familjemedlemmar som syns till på videokonferensen. Med andra ord så ser vi en ökning av socialt engagemang med en mänsklig prägel – vilket normalt brukar falla bort vid virtuella möten.

Nordbäck rekommenderar folk att slå på webbkameran under möten eftersom forskning visar att det förbättrar koncentrationen och minskar multitasking. För nuvarande kan dock tyvärr videoanslutningen ofta överbelasta nätverket.

Med tanke på att vi inte kan veta hur lång tid det tar innan vi återgår till det normala, uppskattar Nordbäck att fortlöpande, ofrivilligt distansarbete inte kommer vara bra för oss på lång sikt. Å andra sidan kan denna period förändra våra attityder till arbete: distansarbete kommer sannolikt att öka globalt, och folk kanske förstår att till exempel många arbetsresor som vi brukade betrakta som nödvändiga faktiskt inte är det, vilket vore bra för miljön. I allmänhet kan vår förståelse för arbete bli bredare.

-Men i slutändan tror jag att de flesta av oss kommer vara glada när vi får återvända till kontoret igen, möjligen med nya lärdomar och är mer förberedda än någonsin för framtidens arbete. Det kommer bli allt mer virtuellt, säger Nordbäck.

Läs om fler tips om distansarbete här (kräver inloggning).

Foto: Cata Portin