| 21.06.2017

Utbytesstuderande fortsatt nöjda med Hanken

De studerande som varit på utbyte vid Hanken våren 2017 ger sin utbytesvistelse ett mycket gott betyg och 88 % säger att de skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.

Detta framgår ur den enkät Hanken lät göra bland de studerande som vistats som utbytesstuderande vid Hanken under vårterminen 2017.Majoriteten av utbytesstudenterna var antingen mycket nöjda eller nöjda med kurserna vid Hanken, såväl med kursutbudet (86 %), sin egen inlärning (83 %), som med interaktionen med lokala studenter (77 %). Jämfört med tidigare års resultat har tillfredsställelsen med kursutbudet ökat markant. Dessutom hade nästan alla (93%) kommit in på de kurser de sökt till. Hälften av respondenterna var intresserade av fortsatta studier på magisternivå vid Hanken eftersom man upplever utbildningen som högklassig.Utbytesstudenterna berömde den utmärkta studentservicen vid Hanken. Faktorer som studerandena de senaste åren visat mest missnöje med är boendet i Helsingfors. Största delen av studerandena bodde vid HOAS studentbostäder, men det upplevs som både dyrt och svårt att få en bostad tillräckligt nära Hanken.

På enkäten svarade 43 av totalt 66 utbytesstuderande (65%), vilket är mycket bra. Av respondenterna kom största delen från Europa och Asien.
Mera information:Johanna Julin Lilius
Chef för utbytesprogrammet
johanna.lilius@hanken.fi