| 23.06.2021

Sommarhälsning från Hankens styrelse

Jannica Fagerholm i Hankens huvudbyggnad
Pandemiåret har varit exceptionellt på många sätt, men Hanken har klarat utmaningarna med den äran! Studietakten har i själva verket ökat och utexamineringen har hållits på samma goda nivå som under tidigare år. Dessutom har vi nyligen lyckats få fortsatt AMBA-ackreditering i fem år.

Hankens styrelse vill uppmärksamma arbetet och tackar alla för det fina jobbet!

Du kan se styrelsens videohälsning genom att klicka här