| 04.05.2017

Smartprodukter sårbara enligt forskningsartikel om IoT

Hankenforskaren Linus Nyman har publicerat en artikel om säkerhetsaspekter och IoT (Internet of Things) tillsammans med F-Secures forskningschef Mikko Hyppönen, som är en internationellt erkänd expert inom informationssäkerhet.

Utbudet av s.k. smartprodukter ökar hela tiden och förväntas nå 50 miljarder år 2020. I praktiken innebär det att produkten innehåller en dator som är kopplad till internet. Det kan röra sig om t.ex. tvättmaskiner, kylskåp och vattenkokare.
 -Artikeln tar avstamp i “Hyppönens lag”, som slår fast att när en produkt beskrivs som smart så är den sårbar. Sårbarheten visar sig t.ex. genom att en smartprodukt läcker lösenord eller öppnar en väg in i ett annars säkert nätverk, men kan också leda till större problem på global nivå om antalet hackade produkter är tillräckligt stort, säger Linus Nyman.En av de viktigaste orsakerna till att smartprodukterna är så sårbara beror på att det är så många företag utan programmeringsbakgrund som nu snabbt försöker komma in på marknaden.-I vår artikel går vi igenom viktiga punkter att ta i beaktande både för IoT-aspirerande företag och också för konsumenter då de köper IoT-produkter. Det kommer antagligen att krävas lagstiftning för att råda bot på IoT:s sårbarhet, summerar Nyman.Du kan läsa artikeln i Technology Innovation Management Review i sin helhet här.