| 02.10.2020

Roger Holm är Årets Alumn 2020

Roger Holm är Årets Alumn 2020
Hanken utsåg Roger Holm till Årets Alumn under den årliga Hankendagen den 2 oktober 2020.

Svenska handelshögskolan utser årligen Årets Alumn, en Hankenalumn som varit aktuell det senaste året och som fått erkännande för sitt engagemang i samhället. Alumnen har hållit kontakt med högskolan efter sin utexaminering och visat intresse för högskolans utveckling. I år har Hanken valt Roger Holm till Årets Alumn.

Du kan se Rogers videohälsning här.

Roger Holm utexaminerades från Hanken år 1997 med finansiell ekonomi som huvudämne. Roger har arbetat på Wärtsilä större delen av sin karriär och är idag President, Wärtsilä Marine Power and Executive Vice President. Han har engagerat sig i Hankens verksamhet på flera sätt, och sitter sedan 2018 som medlem i Hankens styrelse.

- Min relation till Hanken har sett olika ut genom åren men det har alltid varit en källa till nätverk, kunskap, kollegor och till benchmarking. Att få utmärkelsen som årets alumn är en stor ära, säger Holm.

I och med sitt engagemang i Hanken är Roger Holm en aktiv länk mellan Hanken och näringslivet och fungerar som en förebild för både studenter och andra alumner.

- Det känns väldigt fint att få utse Roger Holm till Årets Alumn. Roger har en bred erfarenhet och hans vilja att utveckla Hanken är mycket värdefull. Vi uppskattar hans genuina engagemang och positiva inställning till arbetet och nätverket kring Hanken, säger Karen Spens, Hankens rektor.

Utmärkelsen tillkännagavs på Hankendagen i Vasa fredagen den 2 oktober 2020. Det här var tolfte året som Hanken utsåg Årets Alumn. Se listan på samtliga utnämningar här.

Mera information:

Mira Aarnivuo, Alumnkoordinator
Tfn: +358 50 552 7271
E-post: mira.aarnivuo@hanken.fi