| 25.11.2020

Quantum – en inkörsport till global big data

Quantum
Quantum är en mångsidig och vacker mötesplats, som erbjuder tillgång till databaser med finansiell data. Modern teknik gör det möjligt att streama all undervisning och alla evenemang samt att i realtid följa med finansnyheter. Quantum invigdes i samband med partnerstämman den 6 februari 2020.

Quantums direktör Othmar Lehner, vi börjar med den självklara frågan: ”Varför Quantum”?

Othmar Lehner

Quantum behövdes. Det har alltid funnits bra databaser och datorrum på Hanken men vi ville ha något mer. Vi ville erbjuda våra studenter och alumner det allra nyaste inom datatekniken integrerat i ett eget behagligt börsliknande utrymme som är specialdesignat för ändamålet. Sam­tidigt hade vi som mål att skapa en synlig symbol, en fysisk port till det globala. Quantum vittnar om att Hanken har förbundit sig att anamma den senaste teknologin för att möjliggöra en digital kompetens av toppkvalitet för studenterna.

 

Intressant, vad handlar digital kompetens om?

Digital kompetens kan beskrivas som ett språk man måste lära sig för att kunna använda rätt verktyg vid rätt tidpunkt. Som en handelshögskola borde våra studenter kunna använda den senaste teknologin på ett effektivt sätt; vi utbildar inte kodare utan ledare som måste ha förståelse för olika redskap och program de använder för specifika uppgifter. De måste kunna analysera data kritiskt och dubbelkolla sannolika resultat. Det kan hända att systemen drar egna slutsatser som visserligen baserar sig på data, men det är exempelvis möjligt att den som matade in datan gjorde ett fel.  

 

Vems idé var Quantum?

Hela styrelsen backade upp idén. Projektet var en del av Hankens 110-årsjubileum och medelinsamlings­kampanjen HANKEN 110. Alla var överens om att det här är någonting som Hanken behöver för att vara konkurrens­kraftig i framtiden. Kampanjen fokuserade på kreativitet och Quantum representerar kreativitet och kreativt tänkande på många olika sätt. Kreativitetstänket har också haft en viktig roll när vi har planerat det fysiska utrymmet. Vi bad alla berörda säga sin åsikt under processen och även studentrepresentanter kom med viktiga synpunkter.

Utrymmen såsom dessa trendar bland universiteten, men vi är unika och Quantum ett ovanligt vackert utrymme. Vi talar rentav om en oas eftersom utrymmet kombinerar teknisk skönhet med en avslappnande grön interiör med träd, bord och stolar med dynor som ligger bara några steg från den tekniska delen. Vi har beaktat studenternas välmående. De tillbringar så mycket tid framför datorskärmarna att de behöver lite grönt och skönt också.

 

Jag måste fråga vad Quantum betyder?

Vi har medvetet låtit bli att erbjuda en officiell definition på vad Quantum står för hos oss. Då förblir det abstrakt och ergo personligt. Jag associerar Quantum med kvanthopp, en sorts hopp in i framtiden med artificiell intelligens och datadrivna beslut av ledarna. Det faktum att vår högskola liksom alla andra moderna universitet måste satsa på individuell, centraliserad service och inlärningsmöjligheter är ett ganska stort hopp, eller hur?

Quantum kan innebära olika saker för olika mänskor. Det är liksom en grej i den postmoderna världen att lämna det öppet och för studenten eller den utexaminerade att avgöra den egna betydelsen. För oss är det ett ytterst viktigt fysiskt utrymme som kombinerar och fokuserar på data och datavetenskap, ja till och med på AI, och som är ämnat för våra studenter och forskare.

Quantum skall också förstås som en vision av Hanken; vi utbildar framtida ledare som har en solid kunskap om hur insikter som fås via datainsamling och -behandling bidrar till bättre businessbeslut. Och med dessa beslut ska man inte enbart göra vinst utan också nå mer hållbara resultat. Det är ett ytterst viktigt mål inte bara för mig personligen utan för hela Hanken.

 

Students sitting at computers at Quantum

 

Vad erbjuder ni?

Vår värdeproposition är att alla data­baser som är i allmän användning inom ett specifikt forskningsområde högst troligt finns att tillgå här.

Vi har till exempel 10 officiella Bloomberg-terminaler med Bloombergs TV-kanal. Terminalerna har Bloombergs egna dubbeldisplay-skärmar och tangentbord. Och tre 86 tums skärmar runt hela området som gör det möjligt att presentera olika saker på olika skärmar samtidigt. Vi har till exempel kopplat de här skärmarna till Bloomberg TV-kanalen.

Våra studenter fattar inte multi­miljonbeslut just nu men de kommer redan att ha vanan inne att använda skärmarna och infokanalerna när de anställs av företag. De kommer omedelbart att kunna använda dem och veta hur de handskas med dem.

 

Vilken terminal är den populäraste?

Alla har bra sidor och används på olika sätt. Men vi har kunnat konstatera att studenterna mest använder Capital-IQ, Eikon och naturligtvis Bloomberg-databaser. Men vi är flexibla och har ett bra system för att följa upp förändringar inom forskningsvärlden och anpassar oss lätt till rådande behov.

Vi har till och med under coronakrisen strävat efter att hålla Quantum öppet och igång så mycket som möjligt. De flesta studenterna som forskar på magister- eller doktorsexamen har kunnat använda Quantum och databaserna för sin forskning även under de här svåra tiderna.

 

Big screens at Quantum

 

För vem är utrymmet i första hand tänkt?

Vi kommer att ordna specifika QC- kurser, där studenter med olika huvudämnen lär sig använda data­baserna. De här kurserna identifieras med den nya koden QC. Det är viktigt att konstatera att Quantum är för alla studenter och forskare vid Hanken oberoende av deras huvudämne eller forskningsområde. I framtiden hoppas vi även kunna inkludera alumner i större utsträckning. Vår rådgivande kommitté har representanter från alla institutioner som intressebevakare och det är möjligt att också ordna traditionella kurser i utrymmet.  

 

Hur kan en student använda Quantum?

Ett exempel är att studenten kan ladda ner stora mängder världsomfattande stordata, så kallad big data. Genom den mjukvara vi har installerat här på Quantum kan man omedelbart behandla data, analysera uppgifterna, dra slutsatser och grafiskt presentera slutsatser på nätet. Vi lär våra studenter, forskare och i framtiden även våra samarbets­partners navigera i flödets alla skeden; från att komma i kontakt med data till att presentera slutsatserna på ett sätt som är relevant för besluts­fattarna, till exempel för VD:n i ett bolag.

 

Och hur kan en alumn utnyttja Quantum?

Alumnerna har varit ytterst involverade i hela processen. Vi har haft många rådgivande möten och inkluderande samtal.
Jag nämner konstant alumnerna eftersom framtiden handlar om kontinuerligt lärande; de utexaminerade kommer att återvända till oss i olika skeden för Quantum-seminarier och -kurser för att uppdateras om det senaste inom teknologin och de nyaste idéerna. Vi kommer att kombinera små kurser eller seminarier med kvällssammankomster med alumner, nuvarande studenter, professorer och partnerbolag.

 

Quantum big screens and student at computer

 

Och hur kan en kurs se ut?

Jag bygger just nu upp en kurs som använder big data för hållbarhets­rapportering. För första gången handlar det inte om att ett företag berättar vilka fantastiska gröna saker det åstadkommer. Istället kan vi använda reell data för att avgöra ifall de gör det och vem som gör det bäst. Investerare kommer på det här sättet att få tillgång till en guide om vad som är värt att ta i beaktande. Vill vi investera i ett företag som missbrukar planeten? Eller vill vi investera i ett företag som bidrar till teknologi som hjälper rädda planeten?

 

Vanliga mänskor, kunder och arbetstagare kanske också vill använda hållbarhetsdatan till att avgöra vad som känns acceptabelt för dem?

Precis! Som en representant för institu­tionen för redovisning är jag van att kolla de här rapporterna. Men nu kan människor som jobbar med HR eller marknadsföring kritiskt granska ifall resultaten är genomförbara och hållbara. Data är viktig DNA för alla avdelningar. Jag tror att vi måste skapa en stark signal för studenterna vid Hanken, till blivande studenter och våra ut­examinerade att vi kommer att vara ett av de mest innovativa universiteten i Norden. Att data­vetenskap och kvanti­tativa saker inte bara är sidoeffekter utan kommer att utgöra DNA:t i våra studieprogram som komplement till det starka hållbarhetsfokuset. Och det kommer, i typisk Hanken­anda, att ske i ett nära sam­arbete med våra sam­arbetspartners inom näringslivet; alltså med dem som tar över våra studenter när de utexamineras och anställer dem. Vi förser våra studenter med det som behövs på marknaden.

 

Planerar Quantum för mer distans-verksamhet?

Vi har utarbetat en strategi för att möjliggöra mera av vår service hemifrån per distans. I framtiden kommer det att vara möjligt att ta Quantum-kurser utan att vara fysiskt närvarande. Då går man förstås miste om den härliga atmosfären som vi har under en kurs i själva ut­rymmet. Men om vi tänker på vad som fungerar – att använda data­baserna och verktygen – så kommer det att vara möjligt, med undantag av Bloomberg för närvarande. Ett strukturellt hinder omöjlig­gör användandet av vissa databaser på distans eftersom licensen förutsätter fysisk närvaro. Men det kommer att ändras i framtiden.

 

Othmar Lehner, biträdande professor i redovisning, leder Hanken Center for Accounting, Finance and Governance. Han utsågs till direktör för Quantum i februari 2020.

 

Text: NINA WINQUIST
Foto: PIA PETTERSON