| 08.03.2019

QTEM är mycket mer än ett vanligt studentutbyte

Quantitative Techniques for Economics and Management, QTEM, är ett nätverk som ger studenterna värdefulla internationella erfarenheter och kontakter.

I det internationella QTEM-nätverket för studenter på magisternivå ingår internationellt utbyte i en eller två terminer och en obligatorisk praktikperiod som kan göras utomlands. Utöver magisterexamen från sitt eget universitet får studenterna ett certifikat från QTEM.

Inom ramen för QTEM utvecklas studenternas analytiska och kvantitativa förmåga, studenterna blir en del av ett nätverk med andra likasinnade. De deltar också i QTEM Data Challenge, grupparbeten där studenter från de olika nätverksuniversiteten tillsammans tar sig an utmaningar som getts av företag. QTEM ger studenterna betydligt mer än ett vanligt utbyte, säger initiativtagaren till nätverket, Bruno van Pottelsberghe.

– Det är mycket jobb, men studenterna får ett internationellt nätverk och en speciell utbildning med analytiska färdigheter som behövs i framtiden. De är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden, säger van Pottelsberghe.För studerande på magisternivå

För att kvalificera för QTEM ska man studera på magisternivå vid ett av partneruniversiteten i QTEM-nätverket. Studenter kan ändå redan på kandidatnivå ansöka om att få studera inom ramen för QTEM. Ambitiösa studenter med ett analytiskt och kvantitativt intresse, och goda betyg har goda chanser att bli antagna.

I ansökningsprocessen ingår det internationella matematiska GMAT-testet, och vid flera universitet ingår också intervjuer tillsammans med QTEM-nätverkets partnerföretag i processen. Vid Hanken kan man söka till utbildningen den 5 februari och den 5 juni varje år.

– QTEM är också ett bra alternativ om man har funderat på att ta sin magisterexamen vid något annat universitet än där man tagit sin kandidatexamen. En typisk QTEM-student har varit i två-tre länder, gjort en praktikperiod och hittar fort jobb efter studierna, säger van Pottelsberghe.Ett växande nätverk

I QTEM-nätverket ingår 24 universitet i 17 olika länder, och 16 företagspartner. Nätverket inledde sin verksamhet 2012 med en studerande. Sedan dess har nätverket vuxit stadigt och 2019 är antalet studerande uppe i 360 studenter. I framtiden ska QTEM fortsätta expandera.

– Vårt mål är att växa och vi satsar på att utvidga verksamheten bland annat till universitet i USA, Indien, och Nya Zeeland, säger van Pottelsberghe.

Minna Martikainen, Bruno van Pottelsberghe och Johanna Lilius.

Bruno van Pottelsberghe, som är initiativtagare till QTEM-nätverket, besökte Hanken i Helsingfors den 7 mars 2019. Här står han tillsammans med Minna Martikainen och Johanna Lilius som är kontaktpersoner för QTEM på Hanken. Läs mer om Hanken och QTEM här.