| 05.01.2018

Q&A om Helsinki GSE som startar på hösten 2018

Hanken, Helsingfors universitet och Aalto-universitetet kommer att starta en ny spetsenhet inom nationalekonomi, Helsinki Graduate School of Economics. Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör det här gemensamma projektet.

Bakgrunden till Helsinki GSE och dess målsättningVarför grundas Helsinki GSE?Helsinki GSE samlar experter inom nationalekonomi och förstärker på det sättet forskningen inom området i Finland. Forskningen kommer att sikta på en internationell toppnivå och därmed får Finland en forskarskola och forskningsenhet inom nationalekonomi som klarar sig i internationell jämförelse. Enheten forskar i de samhälleliga och affärsrelaterade problem som är avgörande för framgången i de västerländska samhällena. Samtidigt utbildas experter inom nationalekonomi som kan svara på framtida utmaningar inom både samhälle och affärsliv.Vad är det nya?Helsinki GSE ökar antalet utexaminerade doktorer och magistrar inom nationalekonomi. Man kommer också att utöka toppforskningen på flera centrala områden inom nationalekonomi. Delområden som kommer att förstärkas är makroekonomi, offentlig ekonomi, tillämpad mikroekonomi och databaserat beslutsfattande.Varifrån kommer namnet?Man vill understryka den expertis som finns just i Helsingforsregionen. Suffixet Graduate School är en vanlig benämning på forskarskolor som också bedriver forskning.Vilka är examensmålsättningarna?När Helsinki GSE nått sin fulla kapacitet, under år 2022, skall antalet utexaminerade magistrar vara 120/år (nu 80) och doktorer 15/år (nu 8). Universiteten kommer fortsättningsvis att vara den instans som beviljar examina. Målsättningen för Helsinki GSE är att bli ett expertkluster som uppfyller internationella mått och vars verksamhet kräver ca 35 professurer.Hur påverkas studerandena av att Helsinki GSE grundas?Utöver forskarskolan, kommer enheten också att ge en research master-utbildning, som förbereder studerande vid Hanken, Helsingfors universitet eller Aalto-universitetet för forskarstudier.I offentligheten har det talats om ett behov av nationalekonomer som behärskar finska och om Helsinki GSE:s strävan att nå den internationella toppen. Hur förhåller sig de här två målsättningarna till varandra?Helsinki GSE kommer att utbilda största delen av doktorerna i nationalekonomi i Finland och en naturlig följd är ju att en stor del av dem i fortsättningen också är finländare. Den internationella toppen når man genom att rekrytera utmärkta forskare från den internationella arbetsmarknaden till professurerna. I det fallet har personens härkomst ingen betydelse.
 Processen för att grunda Helsinki GSENär inleder Helsinki GSE sin verksamhet?Styrelserna vid alla tre universitet har godkänt grundandet av enheten. En akademisk direktör och direktion till Helsinki GSE väljs under januari 2018 och då också rekryteringen av professorer inleds. Den praktiska verksamheten startar hösten 2018 då Helsinki GSE:s doktorandprogram och det så kallade research master-programmet, som förbereder för forskarstudier, startar. Extern medelinsamling för Helsinki GSE startas som.Vem har ansvaret?Helsinki GSE har ansvaret för grundandet av professurer inom nationalekonomi och att rekrytera nya professorer i nationalekonomi till universiteten i huvudstadsregionen. Till professurerna rekryteras forskare på junior- och seniornivå, speciellt från den internationella arbetsmarknaden.Kommer Helsinki GSE att ersätta den redan existerande HECER-enheten?Ja. När avtalet om Helsinki GSE har ingåtts kommer man att lägga ner Helsinki Center of Economic Research, som inledde sin verksamhet 2004. Aalto, Hanken och Helsingfors universitet har varit engagerade i HECER, som har fungerat som forskningsinstitut.Hur skiljer sig Helsinki GSE från HECER-enheten?Helsinki GSE förväntas uppnå de målsättningar som ställdes på HECER, men som inte förverkligades på grund av enhetens lilla storlek.Var kommer den nya enheten att finnas?Det kommer att finnas verksamhet både i Helsingfors och i Otnäs samt där det finns forskare verksamma inom området.För mera information, kontaktaHelena Strandell
Planeringschef
helena.strandell@hanken.fi