Professor Pia Arenius har beviljats ett års forskningsstipendium

Professor Pia Arenius har beviljats ett års forskningsstipendium

Hankenprofessor Pia Arenius har beviljats ett arbets- och resestipendium för ett år via Professorspoolen.

Pia Arenius, professor i entreprenörskap och företagsledning, har beviljats ett forskningsstipendium via Professorspoolen för att ägna sig åt forskning under ett år.

Tack vare Stiftelsernas professorspool har sammanlagt 397 professorer fått möjlighet att ägna sig åt forskning under ett år. Stiftelserna finansierade projektet som verkade mellan åren 2011-2015 med drygt 11 miljoner euro.

11.6.2015 gavs resultaten från poolens femte och sista ansökningsomgång, då stiftelserna i poolen beviljade 67 professorer arbets- och resestipendium på ett år. Totalt var den beviljade summan 2,144 miljoner euro för denna omgång.

Den sista ansökningsomgången fick ett stort deltagande bland professorerna. I ansökningen deltog hela 162 professorer som arbetar vid finländska universitet, och ansökningarna höll hög kvalitet. Konkurrensen var hårdare än förut: Endast ca 40 % av de sökande kunde få finansiering.

Följande 15 stiftelser hör till Stiftelsernas professorspool:
Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Emil Aaltosen Säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö – KAUTE, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, OPPohjola-ryhmän tutkimussäätiö, Orionin Tutkimussäätiö, Paulon Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Parkinson-säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland rf., Tauno Tönningin Säätiö, Yksityisyrittäjäin Säätiö samt Yrjö Jahnssonin säätiö.