| 28.01.2020

Professor Eva Liljeblom hedersdoktor vid Uleåborgs universitet

Eva Liljeblom, professor i finansiell ekonomi och Hankens tidigare rektor.
Professorn i finansiell ekonomi, Hankens tidigare rektor Eva Liljeblom promoveras till hedersdoktor vid Uleåborgs universitet i maj.

Enligt universitetets motivering är Eva Liljeblom en av de ledande forskarna inom finansiell ekonomi i Finland, och utöver sin forskarkarriär har hon haft flera befattningar som expert och ledare.

Till hedersdoktorer promoverar Uleåborgs universitet personer som är framstående inom de vetenskapsområden som är representerade vid Uleåborgs universitet, eller som har utmärkt sig på annat sätt i samhället eller till fördel för Uleåborgs universitet.

 Liljeblom var rektor för Hanken åren 2010–2015. Hon är professor i finansiell ekonomi sedan 1992.

Tags