| 11.04.2018

Principer för beviljande av tjänstledighet

Rektor har uppdaterat principerna för beviljande av tjänstledighet.

I enlighet med lag kan arbetstagare få tjänstledighet på grund av familjeledigheter (moderskaps-, faderskaps-, vårdledighet) eller studieledighet. Om en arbetstagare anhåller om tjänstledighet av övriga privata skäl baseras beslutet på Hankens principer för beviljande av tjänstledighet. Läs mer om de uppdaterade principerna här.