Prefekter, ställföreträdande prefekter och institutionsråd utsedda för perioden 2016-2018

Prefekter, ställföreträdande prefekter och institutionsråd utsedda för perioden 2016-2018

Varje institution vid Hanken leds av en prefekt och en ställföreträdande prefekt samt ett institutionsråd. Dessa utses av rektor för en mandatperiod på tre kalenderår, på förslag av lärarna och forskarna vid institutionen samt av studentkåren.

Institutionsrådens medlemmar representerar professorerna, de övriga lärarna och forskarna samt studenterna. IR kan även ha externa medlemmar. Alla studentmedlemmar har en personlig suppleant. Alla läroämnen vid institutionen skall vara representerade i IR.

Rektor beslutat utse följande prefekter och ställföreträdande prefekter samt medlemmar i institutionsråden för mandatperioden 2016 – 2018.

1. Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik

Prefekt: Anders Löflund
Ställföreträdande prefekt: Emilia Vähämaa

Institutionsråd:
Medlemsantal: 7, varav 2 studentrepresentanter

Anders Löflund
Emilia Vähämaa
Kenneth Högholm
Karl Felixson
Agnieszka Jach
Max Nyberg (Jerker Salokivi)
Henna Anttonen (Natalie Nyman)

2. Institutionen för företagsledning och organisation

Prefekt: Sören Kock
Ställföreträdande prefekt: Virpi Sorsa

Institutionsråd:
Medlemsantal: 14, varav 4 studentrepresentanter

Sören Kock
Virpi Sorsa
Bo-Christer Björk
Mats Ehrnrooth
Martin Fougère
Philip Gylfe
Hannele Seeck
Annamari Tuori
Joakim Wincent
Denise Salin
Petra Laiti (Melina Weckman)
Madeleine Sabel (Kasper Kalpamaa)
Elin Bergman (Ella Veijalainen)
Rasmus Sinnemaa (Ville Takala)

3.  Institutionen för marknadsföring

Prefekt: Jaakko Aspara
Ställföreträdande prefekt: Nikodemus Solitander

Institutionsråd:
Medlemsantal: 10, varav 3 studentrepresentanter

Jaakko Aspara
Nikodemus Solitander
Peter Björk
Gyöngyi Kovacs
Pia Polsa
Annika Ravald
Maria Sandberg
John Grönholm (Sara Hemming)
Robert Tenström (Malin Sarkala)
Sebastian Vinberg (Mathias Gull)

4. Institutionen för nationalekonomi

Prefekt: Topi Miettinen
Ställföreträdande prefekt: Rune Stenbacka

Institutionsråd:
Medlemsantal: 6, varav 2 studentrepresentanter

Topi Miettinen
Rune Stenbacka
Tom Berglund
Peter Sarlin
Felicia Aminoff (Jan Sarasvuo)
Peter Elmgren (Majken Stenberg)

5. Institutionen för redovisning och handelsrätt

Prefekt: Matti Kukkonen
Ställföreträdande prefekt: Henrik Höglund

Institutionsråd:
Medlemsantal: 14, varav 4 studentrepresentanter

Matti Kukkonen
Henrik Höglund
NiklasBruun
Johan-Erik Fant
Nari Lee
Minna Martikainen
Carsten Måsabacka
Petri  Mäntysaari,
Pontus Troberg
Tag Vest
Lukas Lundin (Martina Forsman)
Alexandra Järnefelt (Vanessa Nyman)
Max Bergström ( Alina Söderman)
Rasmus Öhman (Sofia Slotte)