| 05.10.2018

Offentliggörande av kandidaterna till Svenska handelshögskolans styrelseval

Nedan följer en lista på personerna som kandiderar i Svenska handelshögskolans styrelseval.

Följande personer kandiderar i Svenska handelshögskolans styrelseval: 

Grupp 1: professorer                            Kandidatens
nummer
Kristina Heinonen 2
Frank den Hond 3
Kenneth Högholm 4

    

Grupp 2A: övriga lärare och forskare Kandidatens
nummer
Jori Grym 5
Sofia Stolt 6
Mikko Vesa 7

    

Grupp 2B: övrig personal                     Kandidatens
nummer
Sabina Eerola 8
Viveka Ekholm 9
Minna Kullas 10
Lukas Lundin 11
Sampo Sauri 12
Camilla Wardi 13
Markus Wartiovaara 14

       Närmare information om kandidaterna och valet kommer att publiceras elektroniskt och synas på Hanken under tiden som föregår valet.Valet sker 17.10.2018-23.10.2018Valnämnden 5.10.2018