Offentliggörande av kandidaterna till Svenska handelshögskolans styrelseval

Offentliggörande av kandidaterna till Svenska handelshögskolans styrelseval

Nedan följer en lista på personerna som kandiderar i Svenska handelshögskolans styrelseval.

Följande personer kandiderar i Svenska handelshögskolans styrelseval: 

Grupp 1: professorer                           

Kandidatens
nummer

Kristina Heinonen2
Frank den Hond3
Kenneth Högholm4

 

 

 

 

Grupp 2A: övriga lärare och forskare

Kandidatens
nummer

Jori Grym5
Sofia Stolt6
Mikko Vesa7

 

 

 

 

Grupp 2B: övrig personal                    

Kandidatens
nummer

Sabina Eerola8
Viveka Ekholm9
Minna Kullas10
Lukas Lundin11
Sampo Sauri12
Camilla Wardi13
Markus Wartiovaara14

 

 

 

 

 

 

 

Närmare information om kandidaterna och valet kommer att publiceras elektroniskt och synas på Hanken under tiden som föregår valet.

Valet sker 17.10.2018-23.10.2018

Valnämnden 5.10.2018