Ny styrelse vald för Hanken

Ny styrelse vald för Hanken

Svenska handelshögskolans universitetskollegium har vid sitt möte den 25 november 2015 utsett en ny styrelse för Hanken. Den nya styrelsens mandatperiod är 1.1.2016–31.12.2018.

Interna medlemmar

De interna medlemmarna nomineras och väljs av högskolans personal. Följande personer har blivit invalda som interna medlemmar i den nya styrelsen:

Hanna Donner, marknadsföringskoordinator
Kristina Heinonen, professor i marknadsföring
Kenneth Högholm, professor i finansiell ekonomi
Charlotta Niemistö, forskare inom företagsledning och organisation
Susanna Taimitarha, lektor i statistik

Studerandemedlem

Studentkåren väljer sin egen representant till styrelsen. Till den nya styrelsen utsåg studerandena:

Filip Björklöf, ekonomie studerande             

Externa medlemmar

De externa medlemmarna väljs av universitetskolleget på förslag av ett valutskott. Följande externa medlemmar valdes till Hankens nya styrelse:

Jannica Fagerholm, VD, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Anna Häggblom, grundare och styrelseordförande, Aveo Oy Ab
Björn Wahlroos, styrelseordförande, Nordea, Sampo och UPM-Kymmene
Lars Ågren, högskoledirektör vid Handelshögskolan i Stockholm

Styrelsen är det högsta beslutande organet vid högskolan. Den har 10 medlemmar, varav fem är anställda vid högskolan, fyra är externa och en representerar studenterna. Ordförande är alltid en extern medlem.

Tilläggsinformation:

Nina Olin, direktör externa relationer och kommunikation
Nina.olin@hanken.fi
040 3521 213