| 25.05.2018

Ny policy för behandling av personuppgifter

Hanken har publicerat en ny dataskyddspolicy och den finns tillgänglig på webben på
www.hanken.fi/dataskydd .

Policyn är förenlig med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) och beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter på ett lagenligt och ansvarsfullt sätt.Du behöver inte reagera på detta meddelande men du kan vid behov begära om information om hur dina personuppgifter behandlas enligt anvisningar som du hittar i policyn.Dataskyddspolicyn har tagits fram av vår GDPR arbetsgrupp som leds av professor Matti Kukkonen. Arbetet med att ytterligare utveckla dataskyddet på Hanken kommer att fortsätta med att vi skapar mera detaljerade anvisningar och beskrivningar för hur personuppgifter behandlas.Mera information:Urpo Kaila
dpo@hanken.fi
Dataskyddsombud