| 11.12.2014

Närvaroanmäl dig inför vårterminen senast 15.1.2015!

KANDIDAT- OCH MAGISTERSTUDERANDE 

Kandidat- och magisterstuderande ska anmäla sig antingen närvarande eller frånvarande för vårterminen för läsåret 2014-2015 senast torsdag 15.1.2014 kl. 16.15. För att kunna delta i tenter eller kunna anhålla om betyg efter den 31 december måste du vara närvaroanmäld. Om du är osäker på om du kommer att studera under läsåret är det bäst att du frånvaroanmäler dig. En frånvaroanmälan kan du ändra till närvaro när som helst under läsåret, men om du närvaroanmält dig kan du inte senare återta anmälan. 

Då du åker på utbyte till Hankens samarbetsuniversitet ska du vara närvaroanmäld vid Hanken under utbytesperioden. Kom även ihåg att uppdatera ditt lösenord till Hankens datanät och e-post innan du åker på utbyte så att lösenordet inte går ut under tiden du är utomlands.Om du inte anmält dig i tid skrivs du ut ur studieregistret. För att kunna fortsätta dina studier måste du då anhålla om återinskrivning och betala en avgift på 35 euro. Om din studietid är begränsad löper studietiden även om du varken närvaro- eller frånvaroanmäler dig.

Närvaroanmälan 

Om du har nätbank hos Aktia, Sampo eller Nordea kan du göra din närvaroanmälan i WebOodi. Logga in i WebOodi med ditt Hanken-användar-ID och lösenord. Gå in på "Terminsanmälan" och följ instruktionerna som står där. Du betalar studentkårsavgiften via nätbank medan du är inloggad i WebOodi. Då du godkänt anmälan blir du automatiskt närvaroanmäld och kan hämta terminsdekalen för studiekortet från ServicePunkten i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa.Ifall du tidigare har frånvaroanmält dig inför vårterminen, eller om du inte gör din terminsanmälan via WebOodi, ska du visa upp kvitto på betald avgift vid ServicePunkten i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa. Kvittot bör ha en arkiveringskod. . I detta fall ska du observera att du inte är närvaroanmäld förrän du visat upp ditt kvitto och vi registrerat din anmälan manuellt.Kom ihåg att du själv bör hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade i WebOodi (postadress och telefonnummer) och även meddela förändringar till FPA!

Frånvaroanmälan

Du kan frånvaroanmäla dig genom att logga in i WebOodi eller genom att skicka e-post till studieinfo(at)hanken.fi (skriv "Terminsanmälan" i rubrikfältet, och ange fullständigt namn och matrikelnummer i meddelandet). Om du frånvaroanmäler dig betalar du ingen studentkårsavgift, men kan inte avlägga några studieprestationer eller ansöka om betyg. Vid behov kan du ändra din frånvaroanmälan till en närvaroanmälan under läsåret genom att betala studentkårsavgiften och uppvisa kvittot vid ServicePunkten i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa.

FORSKARSTUDERANDE

Forskarstuderande skulle när- eller frånvaroanmäla sig senast 1.9.2014 klockan 16.15. 

Forskarstuderande som vill frånvaroanmäla sig behöver inte få sina studieplaner godkända av examenshandledaren. 

Mer information och registreringsblanketter för forskarstuderande finns på: http://www.hanken.fi/student/registrering