| 02.02.2015

Nari Lee utnämnd till professor i immaterialrätt

Nari Lee har från och med den 1 januari 2015 utnämnts till professor i immaterialrätt (Intellectual Property Law, IPL) vid institutionen för redovisning och handelsrätt vid Hanken Svenska handelshögskolan, Vasa.  Nari Lee har studerat juridik vid Ewha Womans University i Korea samt vid Kyushu University i Japan. Doktorsexamina har Lee avlagt vid Östra Finlands universitet samt vid Kyushu University.Sedan 1996 har Lee forskat och undervisat inom ämnet immaterialrätt och internationell handel vid flera universitet i Europa och i Asien. Innan hon började på Hanken som biträdande professor i immaterialrätt 2012 arbetade hon som forskare och programdirektör på Max Planck Institute for Innovation and Competition i München.- Samhälleligt sett utgör immaterialrätt ett system som består av ensamrätter för innovationer och kreativ kunskap. Forskning inom immaterialrätt bör därför utgå från både ett juridiskt och ett affärsmässigt perspektiv, eftersom utmaningarna man stöter på inom systemet är både normativa och ekonomiska. Samtidigt, i dagens globala ekonomi, är det oundvikligt att juridisk forskning endast sker inom ramen för en nationell gräns - den internationella aspekten är oundviklig, säger professor Lee.  -Vid Hanken eftersträvas internationella och tvärvetenskapliga tillvägagångssätt vilket gör högskolan till en idealisk plats för undervisning och forskning inom immaterialrätt, fortsätter Nari Lee.  Läs mer om Nari Lees publikationer, aktiviteter och projekt här.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Professor Nari Lee
nari.lee@hanken.fi
+358 40 352 1769