| 23.01.2019

Lever Hanken upp till sitt engagemang i PRME?

Undrar du var Hanken står i sin implementering av ansvarsfull ekonomutbildning och om man har uppnått hållbarhetsmål under de senaste åren? Vi har svaren i Hankens senaste PRME-rapport för åren 2016-18!

År 2018 markerade milstolpen för 10 år av strukturerat arbete för ansvarsfull ekonomutbildning, eftersom Hanken skrev på principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME) i april 2008. Hanken har under de gångna åren kommit långt i integreringen hållbarhet och samhällsansvar i sin verksamhet, och har förbundit sig att fortsätta detta arbete på lång sikt.Under de senaste två åren har det viktigaste steget varit Hankens förnyade strategi, Hanken 2025, som tydligt formulerar samhällsansvar som något som genomsyrar alla aktiviteter i Hanken. Dessutom fastslår strategin att vi behöver utveckla innovativa inlärningsmiljöer för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

-Rapporten visar tydligt vad vi gör bra och vad vi kan förbättra, vilket ger oss riktlinjer för de närmaste åren. Vi har verkligen en ambitiös agenda framför oss och vi måste använda detta som en möjlighet för innovation och samarbete för att uppnå våra egna strategiska mål samt de globala målen för hållbar utveckling ’’ säger Karen Spens, rektor för Hanken.

img_0267.jpg

Du kan läsa hela rapporten här!Principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME) är ett globalt nätverk initierat av FN, som syftar till att uppmuntra och inspirera ansvarsfull ekonomutbildning. Dess uppgift är att förändra och påverka ekonomutbildningen till att utbilda ansvariga ledare. För mer information om PRME, besök: www.unprme.orgMera information om PRME och själva rapporten ges av:
Sanchi Maheshwari
PRME Koordinator
Tfn:  +358 (0) 50 4687794
e-post: prme@hanken.fi