| 23.04.2021

Kunde vi bli världsbäst på ledarskap? Historisk alumnträff populär

Den arbetsföra befolkningen minskar och artificiell intelligens håller på att ändra arbetslivet radikalt.

Hur inspirera medarbetarna att hållas längre i arbetlivet och ständigt lära sig nya saker – särskilt när teamen består av människor från olika generationer och motiveras av helt olika saker?

Bland annat det här diskuterades i det historiska webbinariet, där alumner från Arcada, Hanken, Novia och Åbo Akademi samlades för första gången den 14 april med över 700 deltagare i publiken. Temat för evenemanget var ledarskap i förändring.

Keynoten hölls av Christina Dahlblom, som nyligen börjat som Professor of Practice på Hanken och som också är företagare och ledarskapscoach.

- Vi alla är kulturproducenter som varje dag måste fundera på hurdan kultur vi sprider och vad vi raserar, sade Dahlblom.

Hon påminde om att Finland ligger i världstopp gällande mycket: vårt skolsystem, hälsovård, jämlikhet, demokrati, trygghet, transparens och lycka.

- För att vi ska må bra behövs också bra ledarskap i arbetslivet, förde hon fram.

Läs om Dahlbloms tankar kring hur Finland kan bli världsbäst på ledarskap och ta del av statistik över hurdant ledarskap alumnträffdeltagarna uppskattar här.

 

Längre karriärer genom nationellt ledarskapsprogram?

Dahlblom talar starkt för ledarskap där man lyssnar på medarbetarna och ger dem mycket autonomi.

Betydelsen av att inkludera medarbetarna i beslutsfattandet och vikten av att ge positiv feedback var något som framhävdes också av deltagarna i paneldebatten Arbetsliv i förändring ledd av Ted Urho, verksamhetsledare på tankesmedjan Agenda.

I panelen deltog Emilia Kronlund (People Partner Manager vid Aiven, arbetslivspsykolog och alumn från Åbo Akademi), Armi Murto (verksamhetsledare vid Finlands studentkårers förbund SAMOK och alumn från Arcada), Thomas Bergman, (vd för Inkoo Shipping och alumn från Novia) samt Johan Sandell (styrelseordförande för Hanken&SSE, tidigare vd för IBM Finland och Sverige och alumn från Hanken)

Sandell konstaterade att arbetslivet har ändrats totalt sedan 1980-talet då det inte ens fanns e-post.

- Det som vi fått bli vana vid är att förändringen är enormt snabb och kommer att bli ännu snabbare i framtiden, säger han.

En ändring som märks i dagens arbetsliv är att unga människor äntrar arbetslivet med nya värderingar.

- En positiv förändring som jag tycker att min generation fört med sig är att man kräver bättre balans mellan arbete och det övriga livet. Väldigt många av de unga, ambitiösa människorna som jag rekryterat har poängterat att det är viktigt att de också har en meningsfull fritid, säger Kronlund.

I panelen konstaterades att artificiell intelligens både gör att en del av de nuvarande jobben försvinner samtidigt som det skapas nya jobb – möjligen intressantare än många av de uppgifter som finns för tillfället.

Men hur kan man då motivera medarbetarna att göra längre karriärer – något som är nödvändigt i en tid då den arbetsföra befolkningen minskar? Och hur motivera dem till livslångt lärande? Murto har ett förslag.

- Vi har med vänner funderat på om man borde skapa ett nationellt ledarskapsprogram, för att få ledandet i vardagen att fungera.

 

Bra saker händer genom nya nätverk

"Högskolorna behöver sina alumner och vi alumner har glädje och nytta av våra alma maters genom hela livet". Så hälsade Arcadas prorektor Henrika Franck publiken välkommen i den historiska träffen där alumner från åtminstone elva länder deltog. Franck, ED och alumn från Hanken och docent vid Åbo Akademi, konstaterade att hon inte är ensam om att ha kontaktpunkter till flera olika högskolor. 

Också Dahlblom hälsade den historiska träffen mycket välkommen.

- Jag tror på att det är genom nätverk och nya ekosystem som stora hjul kan sättas i rullning och bra saker händer.