| 14.06.2019

Konst ska få hankeiter att tänka i nya banor

Vad har en härva armeringsstål, Hankens jubileumsår och den nya medelinsamlingskampanjen gemensamt? Mycket, svarar Hankens rektor Karen Spens.

De finns där, genast då man kommer in genom dörrarna och i hela byggnaden, på väggar och golv. Konstverken som är en del av samlingen NoCo, Nordic Contemporary Art Collection, och som kan upplevas i Hanken i Helsingfors till och med februari 2020.

Armeringsstålen finns i Leontine Arvidssons skulptur Ribbed Steel Bars (2014) i första våningen. Karen Spens säger att hon redan nu hört spontana reaktioner av studenterna: ”En ståltrådshärva!” ”Vad är det här för skräp?” ”Vad betyder det?”

– Konstverket har redan väckt en massa känslor och jag tycker det är skojigt att man kan väcka sådana känslor på en handelshögskola. Det gör Hanken till ett annorlunda rum.

 

 

Camilla Wardi och Karen Spens intill ALfred Bomans målning utan titel (2014)..jpg

Camilla Wardi och Karen Spens intill Alfred Bomans målning utan titel (2014).

Hanken fyller 110 år i år och konstutställningen är en del av jubileumsåret vars tema är kreativitet.

– En av Hankens roller är att skapa en entreprenörsanda och för att kunna skapa en sådan anda behövs kreativitet och att vi kommer utanför vår egen bekvämlighetszon.

Karen Spens hoppas att konstverken väcker frågor och diskussioner bland både studenterna och personalen.

– Den traditionella bilden av en handelshögskola är också bra att fundera på. Vad är vår roll i samhället? Vi kan vara en plats där man tänker lite annorlunda.

Ny medelinsamling

Konstutställningen öppnade den 21 maj i samband med en donatorkväll. Under kvällen berättade Karen Spens om senaste nytt från Hanken och ett tiotal studenter premierades med stipendier för bland annat sina kandidat- och magisteravhandlingar. Kvällen var samtidigt startskottet för den nya medelinsamlingskampanjen Hanken 110, som också har kreativitet som tema.

Camilla Wardi, chef för näringslivsrelationer och samverkan, säger att det var naturligt att koppla medelinsamlingen till jubileumsåret.

– Det finns ett stort behov av att satsa på kreativitet och kreativa inlärningsformer. Högskolan måste modernisera sina inlärningsutrymmen, vi behöver nya pedagogiska verktyg och vi behöver nya databaser för forskningen. Studenterna har bland annat önskat sig att få tillgång till Bloombergs databas, säger Camilla Wardi.

Och, påpekar Karen Spens, om Hanken vill gå i bräschen och vara en modern nyskapande handelshögskola så räcker inte statens finansiering till.

– Donerade medel ger guldkant på vår tillvaro. Att hänga med i utvecklingen är dyrt och donationsmedlen har möjliggjort satsningar som till exempel Hanken Business Lab, säger hon.

Just nu samlar Hanken pengar bland annat till den nya satsningen Quantum, ett center för finansiering, redovisning och företagsstyrning. Quantum, med kreativa föreläsningsrum, kommer att ligga intill restaurangen i hjärtat av Hanken.

 

 

NoCos direktör Göran Christenson vid Fredrik Værslevs verk Garden Painting (2014).jpg
NoCos direktör Göran Christenson vid Fredrik Værslevs verk Garden Painting (2014).

Hoppas på kontinuitet

Insamlingen Hanken 110 har varken slutdatum eller kvantitativa mål. Insamlingen är fortlöpande men kan vid behov innehålla särskilda spetskampanjer.
Karen Spens hoppas att insamlingen leder till att donatorer vill stödja Hanken kontinuerligt.

– Vi kommer att behöva stöd också i framtiden. Jag hoppas också att man vill samarbeta och skapa en närhet till Hanken.

Camilla Wardi säger att det är svårt att sätta upp mål för en medelinsamling. Det är lätt att bli besviken eller att överträffa sina förväntningar.

– En donation är mycket mer än bara summan som kommer in på kontot. Den är ett bevis på att du tror på Hanken, på det vi står för och att du vill bidra till att Hanken utvecklas framöver.

Pengar från Hanken 110 används direkt till verksamheten. Donatorer kan också i fortsättningen ge pengar till Hankens grundfond där pengarna placeras och endast en del av avkastningen används.

Hur passar valet av konst ihop med medelinsamlingen?

– I konstsamlingen finns en nordisk identitet och en hög ambitionsgrad. Det finns också en vilja att sprida konsten internationellt. Hanken har samma mål. Konsten visar på betydelsen av kreativt tänkande. Det kan vara allt från kreativa affärsmodeller till att du har ett kritiskt tänkande och vågar gå utanför ramar, modeller och exceltabeller, säger Camilla Wardi.

 

 

 

Verket Loppis (2013) av Pauliina Pietilä är en del av NoCo-samlingen..jpg

    NoCo i Hanken

  • Nordic Contemporary Art Collection finns i Hanken i Helsingfors till och med februari 2020.
  • Sammanlagt 13 verk är utställda.
  • Konstnärerna är unga nordbor.
  • NoCo:s samling finansieras av 8 privatpersoner i Stockholm.
  • Samlingen har ingen permanent adress utan reser ständigt runt.
  • NoCo:s direktör är Göran Christenson.

 

Verket Loppis (2013) av Pauliina Pietilä är en del av NoCo-samlingen.
 

TEXT: LINA LAURENT | FOTO: NIKLAS GERKMAN

Det här är en artikel ur Hankentidningen nr. 2/2019. Läs hela tidningen här.