| 17.05.2018

Känner du en potentiell Fulbright gäst?

Ansökningstiden för ”Fulbright-Hanken Distinguished Chair in Business Economics 2019-2020” är nu öppen. Ifall man har/känner en potentiell gäst så är det hög tid att kontakta dessa.

Närmare information om hur man skall gå tillväga ifall man har någon i åtanke finns här:

Fulbright-Hanken Distinguished Chair in Business Economics 2019-2020Vid frågor vänligen kontakta Stipendieombudet på stipendieombud@hanken.fi