| 21.04.2021

Kaj Storbacka ny prorektor vid Hanken

Kaj Storbacka
Professor Kaj Storbacka blir ny prorektor för fortbildning och näringslivsrelationer vid Hanken Svenska handelshögskolan. Som prorektor ansvarar Storbacka för utvecklingen av Hankens relationer till näringslivet och medelsanskaffning.

– En av mina främsta uppgifter blir att säkerställa Hankens fortsatta relevans för näringslivet. Den offentliga finansieringsmodellen för universiteten är inte optimal ur denna synvinkel, eftersom den inte direkt stödjer samarbete med företag. Därför räcker det inte att uppfylla de krav som ministeriet ställer på oss. Jag vill att vi arbetar hårdare och ser till att Hanken är med och utvecklar det finländska näringslivet genom att hjälpa till med att lösa de allt mera komplexa problem näringslivet brottas med, säger Storbacka.

– Coronapandemin har gjort att både konsumenter och företag tvingats ändra tankesätt. Nu finns det momentum för förändring och Hanken kan erbjuda kunskap och forskning som hjälper näringslivet att ställa om. Därför känns det extra motiverande att just nu få tillträda som prorektor, säger Storbacka. 

– Kaj Storbacka har under hela sin karriär kombinerat akademisk och tillämpad forskning i akt och mening att säkerställa näringslivsrelevans. Därför har han en unik kompetens för att ansvara för våra näringslivsrelationer, säger Hankens rektor Karen Spens.

Storbacka har över 35 års erfarenhet som strategikonsult och grundade år 1992 företaget Vectia, som hade verksamhet i sex olika länder i Europa och Asien. Parallellt upprätthöll Storbacka sin akademiska karriär och publicerade kontinuerligt vetenskapliga artiklar, och som ett resultat är han en av Hankens mest citerade forskare. Som ett led i att göra forskningen tillgänglig för näringslivet har han även engagerat sig i MBA program och executive education globalt, samt satsat på att skriva populärvetenskapliga böcker. 

Efter att ha sålt Vectia arbetade Storbacka tio år på University of Auckland Business School i Nya Zeeland. Storbacka har också tidigare varit professor på Nyenrode Business Universiteit i Nederländerna. Storbacka återvände till Hanken hösten 2020.

Hankens styrelse utsåg Storbacka på sitt möte på tisdag eftermiddag. Samtidigt inrättades en ny post som prorektor för program och kvalitetssäkring. Till denna post utsågs professor Maria Holmlund-Rytkönen. Storbacka och Holmlund-Rytkönen tillträder sina poster 1.8.2021. Professor David Grants utnämning som prorektor med ansvar för forskning och samhällelig växelverkan förlängdes. Utöver dessa tre prorektorer fortsätter professor Sören Kock som prorektor för utbildning och rektors representant i Vasa. Samtliga prorektorers mandatperioder sträcker sig till 31.7.2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Professor Kaj Storbacka, kaj.storbacka@hanken.fi eller telefon 0400 645 401

Kommunikations- och marknadsföringschef Annamari Huovinen, annamari.huovinen@hanken.fi eller telefon 050 589 7097