| 03.04.2019

Jacob Dalborg ny Executive in Residence

Hanken har utsett Jacob Dalborg som en av högskolans Executives in Residence. Dalborg är styrelseproffs och tidigare VD för Bonnier Books.

Huvuduppgiften för Executive in Residence är att stöda utvecklingen av undervisningen och forskningen ur näringslivsperspektiv. Via sin roll stöder de också Hanken i att utveckla högskolans näringlivs- och samhällsrelationer.

-Vi är mycket glada över att kunna inleda ett samarbete med Jacob Dalborg, säger Minna Martikainen, prorektor på Hanken. Han kommer att vara en stor resurs för Hanken i vår strävan att bli Nordens bästa handelshögskola för framtida VD:ar och ekonomichefer. Han har en bred kunskap i att kombinera redovisning, finansiell ekonomi och handelsrätt - de tre byggstenar som vår FABD-specialisering grundar sig på.Jacob Dalborgs inledande mandatperiod sträcker sig över tre år till 2021. Han ser fram emot sitt värv på Hanken:
-Jag känner mig hedrad att få möjlighet att jobba med en högskola av rang som Hanken, säger Dalborg. Det ska bli oerhört motiverande att arbeta för att utveckla det viktigaste kapitalet vi har: studenter och forskare.