Ingen mottagning på Studiebyrån i Vasa torsdagen 7.6

Ingen mottagning på Studiebyrån i Vasa torsdagen 7.6

P.g.a. personalens rekreationsdag har Studiebyrån i Vasa ingen mottagning torsdagen 7.6.