Högskolans öppettider kring jul och nyår 2016

Högskolans öppettider kring jul och nyår 2016

Helsingfors

Växeln och ytterdörrarna

21.12.2015  öppet kl. 10-16

22. - 23.12.2015  öppet kl. 10-15

24. - 27.12.2015 stängt

28. - 31.12.2015 och 4. – 5.1.2016  öppet kl. 10 - 15

Fr.o.m. 6.1.2016 normala öppethållningstider

 

ServicePunkten

21. - 23.12.2015 öppet kl. 10-12

28.12.2015 – 31.12.2015 stängt

4.1.2016 - 5.1.2016 öppet kl. 10-12

7.1.2016 - 8.1.2016 öppet kl. 10-12

Fr.o.m. 11.1.2016 normala öppethållningstider

 

Studiebyrån

17.12.2015 - 8.1.2016  stängt, under denna tid kan brådskande förfrågningar om studierna riktas till studieinfo@hanken.fi

Fr.o.m. 11.1.2016 normala öppethållningstider

 

Biblioteket

21.12.2015 öppet kl. 9-16

22.12.2015 -  6.1.2016 stängt

7.1.2016 - 8.1.2016 öppet kl. 9-16

Fr.o.m. 11.1.2016 normala öppethållningstider

 

Centret för forskning och internationella ärenden

28.12.2015 – 31.12.2015 mottagning för utbytesstudenter enligt överenskommelse: outgoing.mobility@hanken.fi eller incoming.mobility@hanken.fi

Fr.o.m. 4.1.2016 normala öppettider

 

Karriärtjänster

23.12.2015 normala öppethållningstider

28.12.2015 – 31.12.2015 stängt

Fr.o.m. 4.1.2016 normala öppethållningstider

 

Ekonomiavdelningen

21.12.2015 - 3.1.2016 stängt

Fr.o.m. 4.1.2016 normala öppethållningstider

 

IB

18.12.2015 öppet kl. 10 – 13

17.12.2015 - 2.1.2016  stängt

Fr.o.m. 3.1.2016 normala öppethållningstider

 

Amica

17.12.2015 öppet kl. 8-14, lunch 11 - 13:30

18.12.2015 öppet kl. 8-15, lunch 11 – 14

21.12.2015 – 6.1.2016 stängt

7.1.2016 - 15.1.2016 öppet kl. 8 - 14:30, lunch 11 – 14  (begränsad lunchlista,  personalens matlinje stängd)

Fr.o.m. 16.1.2016 normala öppethållningstider

 

VASA

Ytterdörrarna och förvaltningen

21.12.2015  öppet kl. 8-15

22.12.2015  öppet kl. 10-15

23.12.2015 - 3.1.2016 stängda

 

Studiebyrån

23.12.2015 - 3.1.2016  stängt

 

Tritonia

24.12.2015 - 6.1.2016  stängt

 

Amica

21.12.2015 - 10.1.2016  stängt