| 02.06.2021

Helsinki GSE: Det går allt bättre för de välavlönade

Antalet välavlönade personer har ökat under årets första månader jämfört med 2019 framgår det av en rapport som publiceras av Lägesrummet vid Helsinki GSE.

Antalet välavlönade personer, som tjänar minst 6 000 euro i månaden, har ökat med så mycket som 20 % under årets första månader, när man jämför med det år som föregick coronaviruspandemin, alltså 2019. Detta framgår av en rapport som publiceras av Lägesrummet vid Helsinki GSE i dag. Antalet personer som tjänar minst 2 500 euro i månaden har under samma tid ökat med ca 5 %, men antalet sysselsatta som tjänar minst 1000 euro i månaden är fortfarande på en lägre nivå än 2019.

”Förändringarna är förvånansvärt stora”, säger Helsinki GSE:s akademiska direktör Otto Toivanen. ”Av lönesummorna, som grundar sig på uppgifter ur inkomstregistret, framgår det att antalet personer som tjänar bra ökar på arbetsmarknaden samtidigt som antalet låginkomsttagare har minskat. Ekonomin håller på att återhämta sig. För en del går det redan klart bättre, men särskilt krisen inom inkvarterings- och restaurangbranschen avspeglas i antalet sysselsatta.”

Enligt Lägesrummets rapport har lönesummorna som helhet återhämtat sig sedan nedgången år 2020. Under början av året har lönesummornas utveckling legat på en nivå som är två till tre procent högre än 2019. Uppgången märks särskilt inom handeln och industrin, där lönesummorna ligger på en klart högre nivå än 2019. Samma utveckling inom sysselsättningen bekräftas också av antalet inledda permitteringsperioder, som även det har minskat och nu är mindre än vad det var under jämförelseåret 2019. Lönesummorna inom inkvarterings- och restaurangbranschen är dock till och med en tredjedel lägre än vad de var före coronaviruspandemin.

Lägesrummets rapport behandlar också hur företagens omsättning utvecklats. Även denna indikator visar på en positiv förändring. Under årets början har företagens omsättningssiffror förbättrats inom företag av alla storlekar. Den ökade omsättningen förekommer i synnerhet vid små företag med färre än 5 anställda och företag med 11–25 anställda. I mars växte företagen med färre än 5 anställda med ca 8 % och företagen med 11–25 anställda med ca 15 % jämfört med år 2019.

Bekanta dig med grafiska materialet och rapporten.

Ytterligare information:
Otto Toivanen
+358 50 353 7651
otto.toivanen@aalto.fi