| 12.05.2016

Hankenstuderande fick pris för bästa pro gradu inom konsumentforskning

Konsumtionsvetenskapliga föreningen (Kulutustutkimuksen Seura Ry) delade ut priset för bästa pro gradu-avhandling 2015

Konsumtionsvetenskapliga föreningen (Kulutustutkimuksen Seura Ry) delade ut priset för bästa pro gradu- avhandling 2015 till Hankenstuderande Hanna Rahikainen.Rahikainens pro gradu- avhandling  “Ethical Consumption as a reflection of self-identity” behandlar etisk konsumtion ur konsumentens självförståelseperspektiv. Filosofie doktor Pekka Mäkelä, som utsåg vinnaren, berömde nivån på de avhandlingar som deltog i tävlingen.- Avhandlingarna var högklassiga och drog nytta av både kvantitativa och kvalitativa förhållningssätt samt en beundransvärt mångsidig kombination av dessa, säger Mäkelä.I Rahikainens avhandling berömmer Mäkelä speciellt hennes insiktsfulla sätt att analysera kvalitativt data samt dess kontribution den etiska konsumtionens kontext.Priset tilldelades torsdagen den 12 maj i samband med föreningens vårseminarium i Helsingfors.Mer information