Hankenstuderande fick pris för bästa pro gradu inom konsumentforskning

Hankenstuderande fick pris för bästa pro gradu inom konsumentforskning

Konsumtionsvetenskapliga föreningen (Kulutustutkimuksen Seura Ry) delade ut priset för bästa pro gradu-avhandling 2015

Konsumtionsvetenskapliga föreningen (Kulutustutkimuksen Seura Ry) delade ut priset för bästa pro gradu- avhandling 2015 till Hankenstuderande Hanna Rahikainen.

Rahikainens pro gradu- avhandling  “Ethical Consumption as a reflection of self-identity” behandlar etisk konsumtion ur konsumentens självförståelseperspektiv. 

Filosofie doktor Pekka Mäkelä, som utsåg vinnaren, berömde nivån på de avhandlingar som deltog i tävlingen.

- Avhandlingarna var högklassiga och drog nytta av både kvantitativa och kvalitativa förhållningssätt samt en beundransvärt mångsidig kombination av dessa, säger Mäkelä.

I Rahikainens avhandling berömmer Mäkelä speciellt hennes insiktsfulla sätt att analysera kvalitativt data samt dess kontribution den etiska konsumtionens kontext.

Priset tilldelades torsdagen den 12 maj i samband med föreningens vårseminarium i Helsingfors.

Mer information