priset för bästa pro gradu- avhandling 2015

News: 
12.5.2016
Konsumtionsvetenskapliga föreningen (Kulutustutkimuksen Seura Ry) delade ut priset för bästa pro gradu-avhandling 2015