|
Konsumtionsvetenskapliga föreningen (Kulutustutkimuksen Seura Ry) delade ut priset för bästa pro gradu-avhandling 2015