Hankens tidigare rektor hedersdoktor vid EBS

Hankens tidigare rektor hedersdoktor vid EBS

Hankens tidigare långvariga rektor Alf-Erik Lerviks har blivit utnämnd till hedersdoktor vid Estonian Business School EBS.

Lerviks fick ta emot titeln hedersdoktor i samband med EBS:s 30-årsjubileum, som firades den 8 december 2018. LerviAlf-Erik Lerviks är utnämnd till hedersdoktor vid EBS.ks tilldelades titeln för sina bidrag till konsumentbeteendeforskningen och för att ha skapat marknadsföringsspelet Dynama.

– Det känns bra. Dynama är ju en gammal och kär produkt som spelats i Hanken sedan 1975 och även på många andra håll i Norden. Vid EBS har Dynama använts i 12 år, säger Lerviks.

Dynama är ett spel där företag konkurrerar sinsemellan på en simulerad marknad. Lerviks byggde simuleringsmodellen efter att han doktorerade 1973. Marknadsmekanismen som ingår i spelet baserar sig på hans doktorsavhandling.

Till en början användes Dynama främst inom företagsledarutbildningen men senare även inom grundutbildningen.

Lerviks utnämndes till professor i marknadsföring vid Hanken 1975. Han var rektor för Hanken under åren 1985-1993. Under sin tid vid Hanken innehade han många hedersuppdrag såväl i Finland som internationellt. Han gick i pension 2004.