| 10.01.2019

Hankens tidigare rektor hedersdoktor vid EBS

Hankens tidigare långvariga rektor Alf-Erik Lerviks har blivit utnämnd till hedersdoktor vid Estonian Business School EBS.

Lerviks fick ta emot titeln hedersdoktor i samband med EBS:s 30-årsjubileum, som firades den 8 december 2018. Lervi

Alf-Erik Lerviks är utnämnd till hedersdoktor vid EBS.

ks tilldelades titeln för sina bidrag till konsumentbeteendeforskningen och för att ha skapat marknadsföringsspelet Dynama.– Det känns bra. Dynama är ju en gammal och kär produkt som spelats i Hanken sedan 1975 och även på många andra håll i Norden. Vid EBS har Dynama använts i 12 år, säger Lerviks.Dynama är ett spel där företag konkurrerar sinsemellan på en simulerad marknad. Lerviks byggde simuleringsmodellen efter att han doktorerade 1973. Marknadsmekanismen som ingår i spelet baserar sig på hans doktorsavhandling.Till en början användes Dynama främst inom företagsledarutbildningen men senare även inom grundutbildningen.Lerviks utnämndes till professor i marknadsföring vid Hanken 1975. Han var rektor för Hanken under åren 1985-1993. Under sin tid vid Hanken innehade han många hedersuppdrag såväl i Finland som internationellt. Han gick i pension 2004.