| 22.06.2017

Hankens årsberättelse 2016 publicerad

Hanken Svenska handelshögskolans årsberättelse 2016 finns nu att läsa på svenska – elektroniskt via Hankens webbplats och i tryckt format. Årsberättelsen erbjuder dig en översikt över höjdpunkterna i vår verksamhet under fjolåret.

Året 2016 bekräftade på många sätt Hankens position som en internationellt konkurrenskraftig handelshögskola. Vår forskning fick internationell erkänsla då den rankades som femte bäst i världen i U-Multirank som jämför forskningen vid 1 300 universitet i världen. Det är glädjande att en liten enhet som Hanken kan ha en så stor genomslagskraft.Hanken fortsätter att vara en attraktiv studieplats för motiverade, ambitiösa och internationellt inriktade studerande, och företagsvärlden visar ett ökat intresse för våra aktiviteter. Vi har engagerade alumner, ett växande partnerprogram och vår medelinsamlingskampanj har överträffat alla förväntningar. Vi är dessutom stolta över vår roll som förespråkare av socialt ansvar och fortsatte våra satsningar genom att grunda två kompetenscenter inom området.Läs den svenska elektroniska årsberättelsen här:
https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/det-har-ar-hanken/arsberattelser-och… frågor, kontakta gärna info@hanken.fi