| 14.10.2016

Hanken utsåg Nina Ingves till Årets alumn 2016

Svenska handelshögskolan utser årligen Årets alumn, som via sitt samhälleliga engagemang har varit aktuell och fått erkännande under året.

I år har Hankens rektor tillsammans med högskolans alumnråd valt Nina Ingves, företagsrådgivare och blivande entreprenör, till Årets alumn. Hon utexaminerades från Hanken i Vasa år 2004 med entreprenörskap och företagsledning som huvudämne. I och med sitt engagemang i Hankens verksamhet är Nina Ingves en aktiv länk mellan Hanken och näringslivet och fungerar som en förebild för både studerande och andra alumner.

- Hanken har satt en stadig kurs framåt och jobbar målmedvetet för en stark ställning även i framtiden. De studerande får en stabil grund att bygga på och genom internationella ackrediteringar och topprankningar skapar man även en värdeökning för oss alumner. Jag är stolt över min alma mater och stöder mer än gärna verksamheten enligt bästa förmåga, säger en glad och hedrad Nina Ingves.

-Nina är en Hankenalumn med hög social kompetens och alltid redo att ställa upp. Hon har under flera år varit engagerad i vår verksamhet och bland annat framgångsrikt fungerat som debattledare vid olika tillfällen, säger prorektor Sören Kock.

Utmärkelsen tillkännagavs på Hankendagen i Vasa fredagen den 14 oktober 2016. Det här var åttonde året som Hanken utsåg Årets alumn.