| 12.05.2022

Hanken utforskar kommersialisering av grön vätgas i Österbotten

Hankens flagga framför blå himmel
Utbyggnaden av sol- och vindkraft är på god väg, men ännu saknas storskaliga lagringsmöjligheter för elenergi. Grön vätgas kan bli lösningen, men det krävs nya affärsmodeller. Hankens forskning om ekosystem ska bidra till att Österbotten får fart på vätgasekonomin.

Grön vätgasteknologi har haft en lång väg från uppfinning till marknad. I flera decennier har det forskats om hur man genom elektrolys omvandlar vatten till vätgas och syre och tar tillvara spillvärme i processen. Det kommersiella genombrottet har ändå låtit vänta på sig, men under de senaste åren har teknologin fått ett nytt lyft i storskaliga tillämpningar för grön energiförsörjning. 

Kaisa Penttilä
Kaisa Penttilä

I juli 2020 presenterade EU-kommissionen sin vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa 2050 och nu ses grön vätgas som ett viktigt komplement till övriga förnybara energiformer, som sol och vind.

– På årets Energy Week i Vasa fanns grön vätgas med i många av de lösningar som de ledande bolagen inom energibranschen presenterade, men i Österbotten ligger vi ännu en bra bit efter Centraleuropa, säger Kaisa Penttilä, projektchef för H2 Ecosystem Roadmap och doktorand på Institutionen för företagsledning och organisation på Hanken i Vasa.

Hanken spelar viktig roll

Projektet H2 Ecosystem Roadmap drivs av Hanken, tillsammans med yrkeshögskolorna Novia och VAMK, och syftar till att få i gång ett brett samarbete kring grön vätgas i Österbotten. På sikt ska regionen bli en ledande aktör inom den växande teknologin.

– Inom projektet sammanför vi olika aktörer för att skapa nya ekosystem för den framväxande marknaden kring grön vätgas. Här kan Hanken ta en viktig roll med sin forskning om hur man kommersialiserar innovationer och skapar nätverk mellan olika företag och organisationer, säger Penttilä, som själv skriver sin doktorsavhandling om affärsutveckling på ekosystemnivå.

Hon delar in aktörerna i fyra grupper: starka teknologiledande företag inom energi, deras underleverantörer, lokala nätverk av konsumenter samt forsknings- och utbildningsorganisationer.

– I Vasa finns det ett flertal bolag inom energibranschen, bland annat Wärtsilä, Danfoss och Hitachi Energy, som redan kommit långt inom teknologier som kan användas inom vätgasekonomin. De har en viktig roll för att fördjupa kunskaperna i hela regionen.

Pilotprojekt sprider kunskap

Inom projektet har man också genomfört en kartläggning för att utreda underleverantörernas inställning inför omställningen till grön vätgas. Många svarar att de vill vänta och se hur det utvecklas.

– Den här gruppen av små och medelstora företag borde vara aktivt med i pilotprojekten för att förstå vad omställningen kommer att innebära för deras komponenter och underleverantörstjänster. Annars riskerar de att hamna på efterkälken på den globala marknaden.

Den tredje gruppen är viktig som en lokal pionjärmarknad för den decentraliserade energiförsörjning som grön vätgas erbjuder.

– Om hushåll, byar och bostadsområden övergår till energisystem som bygger på grön vätgas bidrar det till att kunskapsnivån i regionen höjs, att den lokala marknaden växer och att producenternas satsningar får uppbackning.

Nya affärsmöjligheter

Den fjärde och sista biten är att höja kompetensen genom utbildningar på olika nivåer.

– Fokuseringen ligger ofta på de tekniska lösningarna, men för en businesskola uppstår det också nya möjligheter när tekniken ska hitta sin marknad. Hanken kan bidra med kunskap om hur man leder, finansierar och utvecklar nya projekt.

Projektet H2 Ecosystem Roadmap har under vintern 2021–22 arrangerat två seminarier. Ett till kommer att ordnas under försommaren och ytterligare ett i samband med att projektet avslutas i oktober.

– När projektet är genomfört behöver det drivas vidare av forskare som har både kunskap och passion för ämnet. Det här ska inte bli någon rapport som hamnar i en skrivbordslåda, säger Kaisa Penttilä.

Text och porträttbild: Johan Svenlin