| 23.03.2018

Hanken rekommenderas mest i internationell jämförelse

Hankens internationella studenter är mest benägna att rekommendera sitt lärosäte. Hela 94,3% skulle rekommendera Hanken enligt studentundersökningen International Student Barometer.

Under hösten 2017 deltog Hanken tillsammans med 129 universitet från 17 olika länder runt om i världen i International Student Barometer (ISB). ISB är en global enkät riktad till samtliga internationella studenter vid högskolor och universitet och resultatet av undersökningen publicerades i mars 2018.Av Hankens internationella studerande deltog 145 studerande (45%) i enkäten. Studenterna är nöjda med sin upplevelse och anser sig vara verkligt engagerade i sina studier. På områden som kursinnehåll, inlärningsstöd, kvaliteten på föreläsningarna och föreläsarna klarar sig Hanken klart bättre än snittet i en nationell jämförelse. Också stödfunktionerna och studentkåren får beröm. En speciell eloge får föreläsarna för sina goda kunskaper i engelska dessutom omnämns forskningen som särskilt stark på Hanken.-Vi är mycket glada för att våra internationella studerande är så nöjda med sina studier vid Hanken. Vi känner att vi är på rätt väg eftersom 95% anser sig vara verkligt engagerade i sina studier och 94% säger sig vara tillfreds med livet i högskolan, säger rektor Karen Spens.Hanken deltog i ISB första gången år 2014 och resultaten har förbättrats märkbart inom virtuell undervisning, sociala utrymmen och det formella välkomnandet. Studentkåren SHS klarade sig också bättre än senast.-Studentkåren satsar mycket på att de internationella studenterna ska trivas på Hanken. Vi gör vårt bästa för att alla ska känna sig hemma på kåren och hitta intressanta fritidsaktiviteter ur det breda urvalet av evenemang studentkårens kommittéer och klubbar ordnar, säger Henna Konsti, ordförande för SHS.Trots det utmärkta resultatet på de flesta punkter, finns det även områden där Hanken behöver utvecklas. Sådana är bland annat diversitet i undervisningsgrupperna och även om karriärtjänsterna får beröm på Hanken så önskar sig studenterna mer karriärvägledning av den undervisande personalen.Mera information:Marlene Günsberg, Chef för marknadsföring och kommunikation
marlene.gunsberg@hanken.fi