| 16.11.2020

Hanken i Vasa 40 år – ”En juvel på två orter”

Sören Kock
Både före och efter att Hanken i Vasa startade sin verksamhet 1980 har det pågått politiska diskussioner där man velat fusionera Hankens enhet i Vasa med Åbo Akademi eller med Vasa universitet. Hankens prorektor Sören Kock ser i dag ljust på att Hanken i Vasa förblir Hanken också i fortsättningen. ”Jag tycker att det är fascinerande att en Triple Crown-ackrediterad högskola klarar av att ha verksamhet på två orter”, säger han.

När man stiger in genom portarna till Hanken i Vasa kan man känna historiens vingslag. Fastigheten Tiklas i centrum av Vasa var nämligen fram till 1960 en textilfabrik där det bland annat tillverkades textiler till moderskapsförpackningarna. Under åren har den industriella interiören bytts ut och nu är lokalen försedd med det nyaste som informationssamhället erbjuder.

På Hanken i Vasa kan man studera samma ämnen som i Helsingfors och också institutionerna är de samma: finansiell ekonomi och nationalekonomi, företagsledning och organisation, marknadsföring, och redovisning och handelsrätt. En skillnad finns det ändå mellan enheterna: I Vasa finns en stark tillverkande industri till skillnad från många andra städer i Finland. Kontexten i Helsingfors är i dag mer serviceinriktad, berättar Hankens prorektor Sören Kock.  

- Vi har Wärtsilä som tillverkar dieselmotorer, ABB som tillverkar elmotorer och Danfoss som tillverkar frekvensomvandlare.

Dessutom kan man lägga märke till en annan skillnad mellan städerna.

- När studenterna bestämmer sig för att jobba utanför Österbotten är det inte självklart att det första alternativet är Helsingfors, utan det kan lika väl vara Stockholm eller någon ort ännu längre bort.

Fusionsdiskussioner i många omgångar

Det var under 1960-talet som man aktivare började lyfta fram behovet av en merkantil utbildning på svenska i Österbotten.

- Studentpotentialen fanns här, men om man ville studera merkantila ämnen fanns möjligheterna på svenska endast i Helsingfors eller Åbo. Sverige utgjorde också en möjlighet redan då och när Umeå universitet grundades 1965 var det många som valde att studera där, säger Kock.

För att komma vidare med en etablering i Vasa utsågs en arbetsgrupp bestående av Lars Erik Taxell från Åbo Akademi och Lars Wahlbeck från Hanken.

- Deras förslag var att man inleder studier under två år i Vasa och sedan flyttar över till Helsingfors eller Åbo. Förslaget förföll eftersom man inte kunde komma överens om hur studenterna skulle fördelas mellan Helsingfors och Åbo efter de inledande åren i Vasa.

Under de följande 20 åren fortsatte diskussionerna med nya utredningar och politiska ställningstaganden. Det ledande förslaget var att Handelshögskolan vid Åbo Akademi skulle flyttas till Vasa, men idén sköts i sank av Åbo Akademi som inte vill ge ifrån sig den delen av verksamheten. Slutligen öppnade Hanken sin utbildning i Vasa 1980 och två år senare flyttade verksamheten till den nuvarande byggnaden.

Diskussionerna mellan Åbo Akademi och Hanken fortsatte och Österbottens högskola – i dag ett avslutat kapitel – såg dagens ljus.

- Inom ramen för Österbottens högskola koordinerades en del av verksamheten i Vasa. Det man främst märkte var en gemensam telefonväxel som skötte om båda universiteten.

Kock ser det inte längre som realistiskt att endast Hanken i Vasa skulle fusioneras med ett annat universitet eftersom Hanken är ett universitet med verksamhet på två orter. Och med sina ackrediteringar är Hanken en juvel i Finland, säger han.

Merkantila studier tog fart efter skoltrötthet

Kock själv är den första som blivit både magister och doktor vid Hanken i Vasa. Att han i tiderna började studera just på Hanken var ändå en slump.

- Jag var skoltrött när jag gick ut högstadiet så jag fortsatte inte till gymnasiet. Efter att ha jobbat lite ryckte jag frivilligt in i armén och blev kanonjär vid Nylands brigad. Efter det började jag studera merkantila ämnen vid Vasa handelsläroverk.

Under sista studieåret gick en av Kocks vänner efter ansökningsblanketter till Hanken.

- Då sa jag till honom att också ta en ansökningsblankett till mig. På den vägen är jag.

Kock blev slutligen intresserad av ett forskningsområde som undersöker hur företag som är konkurrenter kan samarbeta med varandra för att de inte har resurser att ha alla funktioner själva. Han har under årtiondena gästat först som doktorand och senare som forskare bland annat vid Stanford university, Uppsala universitet och Otago på Nya Zeeland.

Mycket har förändrats vid Hanken i Vasa under åren – bland annat sätts inte kursvitsorden upp på anslagstavlorna med namn längre vilket är något som enligt Kock motiverade studenterna att göra bra ifrån sig när han själv studerade. Dagens studenter motiveras av helt andra saker, men önskan om höga vitsord finns nog kvar.

- Hanken i Vasa fyller en otroligt viktig funktion för det omkringliggande näringslivet och samhället. Våra alumner finns i nästan alla företag i Österbotten och de har gett ett bra lyft i verksamheten för många. Österbottens näringsliv med Vasa i spetsen är ett av Finlands mest produktiva och internationella områden.

Kock påminner om EnergyVaasa som har Nordens största energikluster bestående av över 160 företag.

- Vasa är den naturligaste platsen för en internationellt inriktad handelshögskola som är Triple Crown-ackrediterad. I den här kontexten kan vi bidra med vårt kunnande och relevans, konstaterar Kock slutligen.

 

Text: Maria Svanström

Foto: Linus Lindholm