| 09.03.2016

Hanken fortsätter i PRME Champions

Hanken har igen utsetts till en av 29 högskolor i världen som ingår i PRME champions.

Sekretariat för PRME har offentliggjort institutionerna som blivit valda till medlemmar i den formella fasen av PRME Champions 2016-2017. Hanken fortsätter som medlem i gruppen som arbetar med att vidareutveckla hur en ansvarsfull ekonomutbildning kan möjliggöras. Hanken utsågs första gången som medlem till PRME Champions gruppen år 2013.I april 2008 blev Hanken, som den första finländska högskolan, godkänd som medlem i PRME genom att underteckna PRME-principerna för ansvarsfull ekonomutbildning. Principerna för ansvarsfull ekonomutbildning är det första organiserade initiativet mellan FN och handelshögskolorna i världen. PRMEs mission är att inspirera och förfäkta ansvarsfull ekonomutbildning, forskning och tankeledarskap på en global nivå.