Hanken fortsätter i PRME Champions

Hanken fortsätter i PRME Champions

Hanken har igen utsetts till en av 29 högskolor i världen som ingår i PRME champions.

Sekretariat för PRME har offentliggjort institutionerna som blivit valda till medlemmar i den formella fasen av PRME Champions 2016-2017. Hanken fortsätter som medlem i gruppen som arbetar med att vidareutveckla hur en ansvarsfull ekonomutbildning kan möjliggöras. Hanken utsågs första gången som medlem till PRME Champions gruppen år 2013.

I april 2008 blev Hanken, som den första finländska högskolan, godkänd som medlem i PRME genom att underteckna PRME-principerna för ansvarsfull ekonomutbildning. Principerna för ansvarsfull ekonomutbildning är det första organiserade initiativet mellan FN och handelshögskolorna i världen. PRMEs mission är att inspirera och förfäkta ansvarsfull ekonomutbildning, forskning och tankeledarskap på en global nivå.