| 29.11.2022

Hanken beviljas omfattande EU-finansiering för att främja fri tillgång till vetenskapliga böcker

Bild av en dator och en människa som gör anteckningar med penna och papper
Svenska handelshögskolan (Hanken) har beviljats 171 250 € euro i EU-finansiering för att undersöka hur vetenskapliga böcker kunde bli mer öppet tillgängliga på nätet.
– Fri tillgång skulle leda till en explosionsartad ökning av läsare och citeringar, säger universitetslektor Mikael Laakso.

Porträttbild av Mikael Laakso
Mikael Laakso

Finansieringen är en del av Horizon Europe CSA-projektet Palomera (Policy Alignment of Open access Monographs in the European Research Area). Förutom europeiska universitet är också olika paraplyorganisationer för exempelvis bibliotek, forskningsfinansiärer och förlag med i det tvååriga projektet.

– Vi vill skapa en helhetsbild av utmaningarna och möjligheterna med att publicera öppen vetenskap också i bokform. Enskilda vetenskapliga artiklar har prioriterats så högt då det gäller fri tillgång att det längre formatet, som böcker, har hamnat i skymundan, säger Laakso.

Syftet med projektet är att skapa en gemensam, öppen kunskapsbank så relevanta aktörer får tillgång till olika länders analyser och bästa praxis.

Frågan om fri tillgång till vetenskapliga böcker är inte oproblematisk eftersom förlagen tjänar pengar på att ha dem bakom betalvägg. Skribenterna skulle också gå miste om royaltyer.

– Frågan är hur man kan övertyga författare om att det är mera värt att böckerna kan läsas av alla runt om i världen än att få möjliga royaltyer. En annan viktig sak är hur beredda länderna är att stödja denna process både vetenskapspolitiskt och ekonomiskt. Just nu fattas bra finansieringsmodeller.

Öppen bokpublicering skulle bland annat leda till smidigare och bättre studier då tillgången till kurslitteratur ökar.

– Studenterna skulle slippa betala flera hundra euro för böcker och föreläsare kunde exempelvis plocka ut relevanta kapitel ur flera böcker för en kurs, konstaterar Laakso.

Laakso menar att den fria tillgången också kunde gälla populärvetenskaplig affärslitteratur som ofta publiceras på Hanken.

– Genom öppenhet når man ut till en mycket bredare läsekrets och det är väldigt bra marknadsföring för både forskarna och Hanken.

Text: Jessica Gustafsson