| 18.11.2015

Hanken befäster sin position som internationell topphandelshögskola

Den 19 november har AACSB International meddelat att organisationen beviljat Hanken Svenska handelshögskolan ackreditering. AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) är den äldsta globala ackrediteringsorganisationen och dess business ackreditering representerar en av de högsta utmärkelserna en handelshögskola kan erhålla.

AACSB ackrediteringen anses vara en kvalitetsstämpel av högsta grad inom utbildning i ekonomi och endast 5 % av alla handelshögskolor världen över, som erbjuder examensinriktad utbildning, har uppnått denna. Hanken är den tredje finländska handelshögskolan som blivit ackrediterad av AACSB.

Fem år av samarbete

- Att uppnå denna ackreditering är ett resultat av ett över fem år långt och hårt arbete där Hanken utsatt sig för rigorös intern och extern utvärdering. Under processens gång har vi skärpt vår strategi, utvärderat och utvecklat alla våra kurser och lagt upp ambitiösa mål för vår personalstruktur, berättar rektor Karen Spens.

Rektor Spens betonar att varje ackrediteringsprocess behöver ett brett engagemang både innanför och utanför Hanken:

- Ett stort tack går till mina företrädare, rektorerna Marianne Stenius och Eva Liljeblom, som varit drivande krafter bakom denna process. Jag vill också tacka Hankens personal, studerande, alumner och andra intressenter för deras engagemang i arbetet. Utan dessa personer skulle vi inte stå där vi är idag.

Även AACSB International berömmer Hankens prestation:

- Vi gratulerar Hanken och rektor Karen Spens med anledning av ackrediteringen, som kräver både målmedvetenhet och en förmåga till självevaluering. Varje AACSB ackrediterad handelshögskola förbinder sig även till kontinuerlig utveckling, säger Robert D. Reid som är vice VD och ackrediteringsdirektör vid AACSB International.

Hanken nu en trippelackrediterad handelshögskola

I och med denna ackreditering tillträder Hanken nu den exklusiva gruppen handelshögskolor som erhållit de tre mest prestigefyllda internationella ackrediteringarna, nämligen AACSB, AMBA och EQUIS. Endast ca 75 stycken, dvs. under en procent, av handelshögskolorna i världen tillhör denna grupp.

- För Hanken betyder detta att vi befäst vår position som en av de ledande handelshögskolorna både i Finland och internationellt. Internationella ackrediteringar garanterar att vi håller hög kvalitet inom såväl forsking, undervisning som samhällskontakter, säger en glädjefylld Spens.