| 24.05.2016

Hanken arrangerar tvärvetenskaplig studiehelhet i företagsansvar

Hanken erbjuder en tvärvetenskaplig studiehelhet i företagsansvar för alla intresserade. Studiehelheten motsvarar en grundstudiehelhet (25sp). Kursspråket är engelska.

Studiehelheten är gratis och ingen JOO-studierätt eller anmälan vid Öppna universitet behövs.

Den obligatoriska Introduktionskursen börjar 29 augusti 2016 kl: 8:30  på Hanken i Helsingfors.

Anmäl dig senast 27 juli 2016!

Mera information om studierna och kursanmälan:
http://www.hanken.fi/sv/studier/program-och-studier/kurser-studiehelheter-och-studieplaner/studiehelhet-i-foretagsansvar

Related content