| 18.12.2018

GMAT/GRE-testet inte längre obligatoriskt för alla som söker in till doktorandutbildningen

Inför vårens ansökningsomgång till studier inom Hankens doktorandutbildning har Akademiska rådet beslutat att sluta kräva GMAT/GRE-test av sökande som har avlagt sin behörighetsgivande examen i ett EU-/EES-land.

Dessa sökande kan istället intyga att hen uppfyller Hankens kvalitativa minimikrav genom att minst ha medelbetyget GOD eller motsvarande, medan de som avlagt sin behörighetsgivande examen utanför EU/EES fortfarande ska avlägga ett GMAT-/GRE-test. Ansökningstiden är 28.1 – 1.3.2019.

Läs mer om det så kallade GPA-kravet och om detaljer kring GMAT-/GRE-testen här: https://www.hanken.fi/sv/studier/sok-till-hanken/forskarutbildning/anta… eller kontakta doctoral.studies@hanken.fi