| 08.06.2016

Gemensam Summer School med Mays Business School

Hanken och Mays Business School, Texas A & M University erbjuder för första gången en gemensam Summer School 6-29 juni 2016.

Totalt 23 studerande från Mays och Hanken deltar i programmet. Helheten består av tre kurser; “International Environment of Business” arrangeras av Mays Business School, “Introduction to Nordic Business Culture” och “Introduction to Russian Business Culture”  som arrangeras av Hanken.Dr Daria Panina, föreläsare på kursen International Environment of Business, från Mays Business School, har med sig en grupp på 13 studerande från Mays. De kommer att tillsammans med Hankenstuderande att studera olika ämnen inom internationell företagsverksamhet och lära sig om olika företagskulturer. Ett viktigt element inom kurserna är också interaktionen mellan studerande från Hanken och Mays.  Programmet inleddes 6 juni med ”Introduction to Finland as a Nordic country” av Tricia Cleland från Hanken.  Stefan Lindström, ansvarig tjänsteman på Utrikesministeriet, diskuterade och jämförde företagskommunikation i USA och Finland och gav många praktiska exemplar från sin karriär i Europa, Asien och i USA. Ytterligare, vid sidan av föreläsningar och grupparbeten, kommer det att anordnas två företagsbesök och ett besök till finansministeriet.Föreläsarna från Hanken är Thommie Burström, F.D, Rettig Capital forskardoktor i entreprenörskap och företagsledning (”Introduction to Nordic Business Culture”) och Peter Zashev, FilDr, Program Director, Hanken & SSE Executive Education (”Introduction to Russian Business Culture”).För mera information vänligen kontakta chef för utbytesprogrammet Johanna Julin Lilius