Gästföreläsning: Kom och hälsa på IBM Watson

Gästföreläsning: Kom och hälsa på IBM Watson

En fin chans för Hankenstuderande och –personal att bekanta sig med artificiell intelligens och dataanalys!

Hankenstuderande och –personal har nu möjlighet att ta del av en gästföreläsning arrangerad av Mats Ehrnrooth och Juhana Peltonen på FLO samt IBM kring temat artificiell intelligens inom ramen för kursen Forskningsmetoder.

Meddela om ditt deltagande via Doodle-länken: https://doodle.com/poll/cwkx3nxguva4b2yf

Agera snabbt, enbart de 20 först anmälda kan delta!

Förutom dessa kommer ett antal redan anmälda studerande från kursen Forskningsmetoder (1130) att delta.

Om du deltar, ta din laptop med. Det handlar om en konkret workshop!

Före föreläsningen, vänligen skapa en användar ID på bluemix.net (när systemet frågar efter organisationen, skriv "Hanken School of Economics")

---

Tid: Måndag, 27.11 kl 10:15 -12.00

Plats: rum 309; Huvudbyggnaden

Agenda

10.15 IBM Cloud basics

10.45 Hands-on exercise 1: Internet of Things (IoT) sensor data and Bluemix

Hands-on exercise 2: IBM Watson-AI APIs

12:00 End of event

Workshoppen leds av:

Tea Suuronen, Hybrid Cloud Sales

Sandra Calvo Client Technical Specialist

IBM Finland