| 18.06.2021

Fiskars etta i Finland när konsumenterna tillfrågades om företagens innovationsförmåga

Panelen diskuterar om innovation
Hanken har utvecklat en forskning i Finland i vilken man listar de företag som finländska konsumenter anser vara de mest innovativa. Bedömningen görs med hjälp av FII-undersökningen (Finskt Innovationsindex) som har utvecklats i samarbete med Norwegian School of Economics. Resultaten av undersökningen offentliggjordes i ett webbinairum som sändes från Hanken den 17 juni. Evenemanget kommer att bli årligt.

Kristina Heinonen
Kristina Heinonen

- I stället för att granska företagens innovativitet från insidan ligger tyngdpunkten för det nya innovationsindexet på att konsumenter utvärderar hur innovativt och intressant ett företag är utgående från sina upplevelser, säger Kristina Heinonen, professor i marknadsföring vid Hanken, som har utvecklat metoden för den finländska marknaden.

Indexet är redan i bruk i sex länder. Omkring 2 500 konsumenter deltog i den finska undersökningen och bedömde innovativiteten av 53 företag. Undersökningen genomfördes av Kantar TNS.

Enligt Heinonen är det vanligast att experter gör rankingar. Med FII-undersökningen vill man vända uppmärksamheten till konsumenter – hur de använder sina pengar och därmed bidrar till att företag uppmuntras att skapa allt bättre produkter och service.

Evenemangets andra keynote hölls av Tor W. Andreassen, professor på Norwegian School of Economics NHH. Han förde fram att det visat sig att konsumenterna ofta är lojala mot företag som de upplever som innovativa. Innovationer korrelerar också med hög avkastning.

Vad ligger bakom bra framgång enligt toppföretagen själva?

I Hankens undersökning över de företag som konsumenter ser som mest innovativa placerade sig Fiskars Group som etta. Andra företag i 10-topp är i alfabetisk ordning Fazer, Finlayson, F-Secure, Lidl, Neste, Paulig, S-Pankki, Valio och Verkkokauppa.com.

Panelen diskuterar om innovation i företag

 

Representanter från företag som klarat sig bra i undersökningen hade bjudits in till webbinariet för att berätta om hur de ser på innovation och vad de ser som receptet bakom sin framgång. I diskussionen, som modererades av Camilla Wardi, chef för näringslivsrelationer och samverkan deltog Mikko Hyppönen, Chief Research Officer, F-Secure, Tuomas Hyyryläinen, Executive Vice President, Business Area Crea, Fiskars Group, Panu Porkka, CEO, Verkkokauppa.com och Lara Saulo, Head of Fazer Bakery & Group Transformation.

Enligt Hyyryläinen är det framförallt två faktorer som bidragit till att Fiskars – ett företag som grundades för 372 år sedan – rankats högt av konsumenterna.

Tuomas Hyyryläinen
Tuomas Hyyryläinen

- För det första design, och då menar jag inte enbart det estetiska utan också kvalitet. För det andra älskar vi våra kunder och vill vara med och hitta bättre lösningar i deras vardag och delta i att forma världen.

Att delta i att påverka den samhälleliga utvecklingen och att sätta konsumenterna i centrum var teman som också framhävdes av andra paneldeltagare. Därtill fördes bland annat också fram betydelsen av hur man hanterar kunddata och lyckas anställda de rätta människorna i teamen.
 

 Läs mer om det Finska Innovationsindexet här.