| 05.05.2021

Doktorsavhandling: Styrelsearbete påverkas mer av personliga uppfattningar än förväntat

Ny forskning visar att individuella förhållningssätt till värde och värdeskapande kräver kontinuerligt lärande, omfokusering och omvärdering vid styrelsearbete.

I sin doktorsavhandling med titeln " Individual perceptions of value and value creation: The human side of the board of directors of the entrepreneurial growth company " studerar Mirja Kaarlela hur styrelseledamöter tar med sig sina individuella och personliga förhållningssätt, referensramar och världsbilder till varje styrelsesituation och allt värdeskapande.  
 
– Jag kontaktade styrelseledamöter i entreprenöriella tillväxtföretag för att se hur de uppfattar värde och värdeskapande. Begreppet värde förmodas ofta handla om ekonomi, men jag ville undersöka om det kan finnas något mer i det. I min studie har jag funnit att styrelseledamöter är individer, som faktiskt tycker att det finns mer i konceptet värde än enbart penningvärde. Detta skulle antyda att vi måste bredda våra perspektiv när det gäller värde och värdeskapande till nya aspekter, säger Kaarlela.
 
Enligt Kaarlela har hon själv ofta antagit att styrelsernas arbete följer allmänt erkända strukturer och innehåll. Entreprenöriella tillväxtföretags styrelser vägleder trots detta bolag som uppvisar ostrukturerade, okonventionella, mer samtida, till och med experimentella sätt att driva företag, och med olika uppfattningar om konceptet värde och värdeskapande.

Studien visar att styrelseledamöter uttrycker och talar om värde på många sätt. För vissa handlar till exempel värde om deras drömmar och passion liksom känslan och energin i att driva ett företag. För andra skapas värde när man öppet interagerar med en annan styrelseledamot och delar både framgångar och misslyckanden. En styrelseledamot anser att värde skapas när hon kan fördjupa sig i styrelsearbetet på sätt där det finns utrymme för reflektion och personlig tillväxt. Det finns även personer som förlitar sig på konventionella metoder och gränser som ett sätt att skapa värde.  
 
Det som verkar vara meningsfullt och som delas av intervjuobjekten är viljan och förmågan att engagera sig i kontinuerligt lärande, omfokusering och omvärdering av sina val, reaktioner och beslut vid interagerande med andra i styrelserummet för ett entreprenöriellt tillväxtföretag. De olika sätten att uppfatta värde och värdeskapande verkar också utvecklas och mogna om man ägnar uppmärksamhet åt dem.

– I denna ständigt närvarande och alltför uppkopplade ekonomi verkar det vara viktigt för alla som är involverade i styrelsearbetet för entreprenöriella tillväxtföretag att ägna noggrann uppmärksamhet åt standardmetoder och praxis – fungerar de verkligen och skapar de den typ av värde som de är avsedda att göra? Att ställa frågor och skapa samtal kring detta skapar medvetenhet, syfte och transparens i styrelsearbetet, avslutar Kaarlela.

Du kan läsa hela doktorsavhandlingen här.

Evenemanget kommer att vara virtuellt.
Du kan delta i Teams-mötet här. Länken aktiveras online klockan 12:00 den 7 maj.

Mirja Kaarlela försvarar sin doktorsavhandling klockan 12:00 den 7 maj 2021. Studieområdet är entreprenörskap, företagsledning och organisation.
Opponent: Professor Silke Machold, University of Wolverhampton
Ordförande: Professor emeritus Martin Lindell, Hanken Svenska handelshögskolan