| 25.06.2020

Doktorsavhandling: Socialt kapital minskar opportunismen i styrelser och förbättrar bolagsstyrningen

Ny forskning hävdar att socialt kapital, mätt i medborgerliga normer och förekomsten av nätverk, minskar styrelsers tendenser att dölja dåliga nyheter. Det leder till redovisningskonservatism, som är en redovisningsmetod där man öppet tillkännager sämre resultat och högre förluster. Socialt kapital har även positiv effekt på könsmångfalden i styrelser och bolagsledningar.

I sin doktorsavhandling ”Essays on the Role of Social Networks and Social Capital in Accounting and Finance” studerar Mansoor Afzali hur socialt kapital på samhällsnivå i USA påverkar redovisningskonservatism, könsmångfalden i styrelser och bolagsstyrningen samt hur insiders sociala nätverk i Europa är viktiga vid informationsspridning på marknaden.

– Jag kom fram till att socialt kapital är avgörande för vem som anlitas som chef. Företag med huvudkontor i regioner med högt socialt kapital i USA, som t.ex. stater nära gränsen mot Kanada, föredrar att anlita chefer som har använt sig av redovisningskonservatism tidigare, säger Afzali. Företag i regioner med högt socialt kapital uppvisar således högre grad av redovisningskonservatism än företag i t.ex. stater i södern, som har lägre socialt kapital, säger han.

En högre grad av förtroende och bättre övervakningsmekanismer i regioner med högt socialt kapital gör det möjligt för samhället att bekämpa ojämlikhet. Afzali undersöker även hur socialt kapital påverkar könsmångfalden i styrelser.

– Resultaten visar att sannolikheten att det finns kvinnliga chefer i USA är större i företag med huvudkontor i regioner med högt socialt kapital än i firmor i regioner med lågt socialt kapital. Även bättre övervakning och social press leder till förbättrad bolagsstyrning i form av kontroll utövad av styrelsen.

En annan viktig social konstruktion är sociala nätverk, som också kan vara till nytta i nästan alla ekonomiska beslut. Enligt Afzali har insiders med större nätverk tillgång till flera informationskanaler och resursutbyte.

– När insiders med nätverk handlar sprider de mer information på marknaden än insiders med svagare nätverk. Förtroendet spelar också en viktig roll – marknader i länder med högre förtroende upplever insiderhandel med stora nätverk mer informativ och mindre opportunistisk, säger Afzali.

Du kan läsa hela doktorsavhandlingen här.

Mera information:

Mansoor Afzali
E-post: mansoor.afzali@hanken.fi
Tfn: +358 44 240 2501

Mansoor Afzali försvarar sin avhandling tisdagen den 30 juni 2020 kl. 12.00. Ämnet är redovisning.

Opponent: Sami Vähämaa, Vasa universitet
Kustos: Professor Minna Martikainen

Disputationen sker på distans. Du kan delta i Teams-mötet här. Länken öppnar 30 juni kl. 12.00.