| 09.11.2021

Doktorsavhandling: Sexualitet och kön är fortfarande betydande orsaker till social diskriminering

Många medlemmar i olika samhällen möter ojämlikhet på grund av sin sexuella läggning och kön. Trots positiva juridiska förändringar visar erfarenheterna från HBTQ-grupperna på en fortsatt diskriminering.

I sin doktorsavhandling beskriver Jagat Kunwar hur diskrimineringar upprätthålls och hur de kan motverkas. Alla ojämlikheter upprätthålls av en klassificering mellan binära sociala kategorier som till exempel "man" och "kvinna". Det här leder till att vissa grupper utesluts från olika aspekter av social samvaro.

- Det effektivaste sättet att bekämpa social orättvisa är att öka medvetenheten om sådana klassificeringssystem som legitima. För en effektiv aktivism är det nödvändigt att identifiera karaktären hos sociala klassificeringar och att avlegitimisera dem genom kollektiva åtgärder", konstaterar Kunwar.

Kunwar har fokuserat på HBTQ-rörelsen i Nepal, som huvudsakligen handlar om att etablera en alternativ social kategori – kallad tesro-lingi – bestående av indivder som inte nödvändigtvis identifierar sig som "man" eller "kvinna", "manlig" eller "feminin", "heterosexuell" eller "homosexuell". Rörelsen strävar efter att utbilda samhället om existensen av en sådan alternativ social kategori bortom de nuvarande binära kategorierna.

- Det verkar som att alla sexuella minoriteter och könsminoriteter ställs inför en övergripande heteronormativ dominans, men oavsett deras identitet fortsätter individer som tilldelats ett "manligt" kön vid födseln att ha vissa sociala privilegier", säger Kunwar.

Därför finns det mycket starkt samband mellan sociala kategorier och kultur. Sociala identiteters "naturlighet" och vad man uppfattar som perversion som sedan diskrimineras definieras till stor del både historiskt och kulturellt.

- Att använda kulturella resurser för att kommunicera hur samhället upprätthåller en sexuell och könsmässig diskriminering är en mycket effektiv strategi. HBTQ-aktivister i Nepal har till exempel framgångsrikt använt religiösa berättelser, sociala traditioner, seder och bruk för att stödja jämställdhet för sexuella och könsmässiga minoriteter", säger Kunwar.

Du kan läsa hela doktorsavhandlingen här.

Kontaktinformation:
Jagat Kunwar
E-postadress: jagat.kunwar@hanken.fi

Jagat Kunwar disputerar på sin doktorsavhandling kl. 12:00 den 12 november 2021. Doktorsdisputationen hålls via videokonferens. Du kommer till videokonferensen via Teams genom att klicka på den här länken.

Ämnet är Företagsledning och organisation.
Opponent: Docent PhD Lorraine Nencel, Vrije Universiteit
Kustos: Professor Frank den Hond