| 24.10.2023

Doktorsavhandling: "Legometoden" förbättrar tillhandahållande av humanitär hjälp

Branschen för humanitärt bistånd står inför utmaningar som kan vara svåra att förutse och som ofta kräver snabba och effektiva lösningar. Precis som när man bygger ett mästerverk av legobitar, så finns det ett behov av att säkerställa att varje del av leveranskedjan för humanitärt bistånd är anpassningsbar och redo att möta varierande behov.

I sin doktorsavhandling Process Modularity in Humanitarian Supply Chains jämför Félicia Saïah anpassningsbarheten hos legobitar med de dynamiska egenskaperna hos processmodularitet. Precis som legobitar kan omvandlas för att skapa olika strukturer, så möjliggör processmodularitet att hjälporganisationer kan omstrukturera och anpassa sina leveranskedjor, så att de blir mer responsiva inför nödsituationer.

- Vi ser idag en oroväckande ökning av kriser i världen, från naturkatastrofer till konflikter, och behovet av att optimera tillhandahållandet av humanitär hjälp är akut, förklarar Félicia Saïah. Miljontals människor i hela världen förlitar sig på snabb och effektiv hjälp för sin överlevnad och hälsa. Det gör att strävandet efter strategier som kan effektivera och förbättra hjälpverksamheten inte bara är nyttig, utan en ren nödvändighet, fortsätter hon.

I det här sammanhanget erbjuder processmodularitet ett lovande sätt att säkerställa att hjälporganisationer kan möta föränderliga behov och se till att hjälpen når dem som behöver den mest, när de behöver den som mest.

Saïah har forskat i hur processmoduler för leveranskedjor för humanitär hjälp kan omformas enligt de behov som uppstår. Baserat på hennes empiriska resultat och omfattande analyser kan man se att processmodularitet förbättrar responsiviteten i tillhandahållandet av humanitär hjälp.

Forskningen kan hjälpa organisationer som vill effektivera sin leveranskedja och säkerställa att hjälpen de tillhandahåller är relevant, eftersom omständigheterna i kriszoner kan förändras snabbt.

Du hittar hela avhandlingen här: Process Modularity in Humanitarian Supply Chains.

Disputationen äger rum den 27 oktober 2023 kl. 12.00 EEST på Svenska handelshögskolan.
Det finns möjlighet att delta via Teams.
Opponent: Professor Tina Wakolbinger, Wirtschafts Universität Wien (WU)
Ordförande: Biträdande professor Diego Vega, Svenska handelshögskolan